A könyvtár történetének vázlatos kronológiája

1898 • Könyvtárat hoznak létre a Városházán a levéltári, ill. könyvtári anyagok szétválasztásával.
   
1901 • A könyvtár állománya kötelespéldányokkal, illetve adományokkal is gyarapszik.
   
1904 • A könyvtárhoz kerül a Győr város közönsége számára felajánlott Milkovics-Zámory Könyvtár.
   
1908 • Városi Közkönyvtár néven a város polgárai számára is elérhető lesz a gyűjtemény.
   
1924 • A háborús évek zárva tartása után ismét megnyílik a könyvtár olvasóterme a lakosság számára.
   
1936 • A Győri Városi Közkönyvtár közgyűjtemény lesz.
   
1940 • A levéltár és a könyvtár szervezetileg különválik.
   
1949 • Megkezdi működését a Győri Körzeti Könyvtár.
   
1951 • A budapesti Központi Technológiai Könyvtár Győri Fiókja beolvad a városi könyvtárba.
  • A Városháza épületéből a Rákóczi F. u. 1. szám alá költözik a Győri Városi Közkönyvtár.
   
1952 • A Győri Városi Közkönyvtár és a Győri Körzeti Könyvtár egyesítésével létrejön a Megyei Könyvtár.
   
1956 • A Győri Megyei Könyvtár felveszi Kisfaludy Károly nevét.
  • A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár új otthona a Radó-szigeti KIOSZK épülete lesz.
   
1958 • Bevezetik – az országban másodikként – a szabadpolcos kölcsönzést.
   
1959 • Győr-Szigetben felavatják az első könyvtári célokra épült fiókkönyvtárat.
   
1960 • Megkezdi működését a Nádorvárosi Fiókkönyvtár.
   
1961 • Fiókkönyvtár nyílik Győr-Szabadhegyen is.
  • A megyei könyvtárból kiválnak a fiókkönyvtárak; létrejön az önálló Városi Könyvtár.
   
1969 • A megyei könyvtár a Bajcsy-Zsilinszky u. 36. (az egykori Katolikus Kör) épületébe költözik.
   
1973 • A Városi Könyvtár már 13 fiókkönyvtár munkáját segíti, biztosítva a peremkerületek ellátását.
   
1976 • A KKMK központja a Baross G. u. 4. szám alatti egykori banképület lesz.
   
1977 • Gyermekkönyvtár nyílik a Bajcsy-Zsilinszky u. 36. sz. alatt.
   
1978 • Ugyanezen épületben megnyílik a Hangtár is.
   
1981 • A Herman O. u. 22. szám alatt felépül a Városi Könyvtár központi épülete.
   
1982 • Megkezdődik a Győri Járás kistelepülési könyvtárainak ellátórendszerbe szervezése.
   
1984 • A Művelődésügyi Minisztérium III. osztályú tudományos könyvtárrá minősíti az intézményt.
   
1986 • A Városi Könyvtár klubhelyiséggel, kiállító teremmel és Gyermekkönyvtárral bővül.
   
1993 • A Városi Könyvtárhoz integrálódik a korábbi SZMT Központi Könyvtár.
   
1994 • A Gyermekkönyvtár és a Hangtár négy évre albérletben nyer elhelyezést a PSVMK épületében.
   
1998 • A Hangtár és a Könyvkötészet a Rákóczi F. u. 46. szám alá kerül.
  • A KKMK Jubileumi Évkönyvet ad ki jogelődje alapításának centenáriuma alkalmából.
  • A Városi Könyvtár szervezetéhez kerül a Győr-Szabadhegyen működő József Attila Művelődési Ház.
   
1999 • Megszűnik a KKMK Gyermekkönyvtára.
  • A volt Vadászlaktanya épületében megnyílik a Közgyűjteményi Raktár.
   
2003 • A KKMK Jubileumi Évkönyvet ad ki jogelődje alapításának centenáriuma alkalmából.
  • A Városi Könyvtár felveszi Galgóczi Erzsébet nevét.
  • A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár elindítja a Győri Szalon című elektronikus időszaki kiadványát. (www.gyoriszalon.hu)
   
2007 • A 2001-ben indult Győri Könyvszalon szervezését a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár veszi át.
   
2013 • A GEVK beolvad a megyei könyvtárba; az egyesített intézmény neve Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér lesz.
  • Megnyílik a Marcalvárosi Fiókkönyvtár.
  • Megszűnik a Belvárosi Fiókkönyvtár.
  • A megyei könyvtár része lesz a Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár.
  • A megyei könyvtárban megszervezésre kerül a Digitális Szolgáltatás Osztálya.
  • A megyei könyvtár Hangtára a Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross G. u. 4.) III. emeletére költözik.
   
2016 • Győr az olimpiákon címmel állandó kiállítás nyílik a Központi Könyvtárban (Herman O. u. 22.)
  • A Kisfaludy Károly Könyvtár modernizációja során megújul a Helyismereti Gyűjtemény, kialakításra kerül a Rendezvényterem.
   
2017 • A könyvtár elnevezése Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térre változik.
  • A Kisfaludy Károly Könyvtár modernizációja során megújul a földszinti fogadótér és kialakításra kerül a Ruhatár és egy lokálpatrióta könyvesbolt.
  • Megújul az intézmény weboldala.
   
2018 • A könyvtár elnyeri a Minősített Könyvtár címet.
  • Megnyílik a Kisfaludy Károly Könyvtárban a Lokálpatrióta – Belvárosi Könyves Polc könyvesbolt.
   
2020 • Megkezdi a könyvtár a digitális műsorszolgáltatói tevékenységet.
  • A covid idején minden szolgáltató ponton plexi védőfallal látták el a kölcsönzőpultokat, könyvátvételi pontokat létesítettek.
   
2021 • A Központi Könyvtár felnőtt olvasószolgálata belsőépíteszi modernizáción esik át.
  • Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató Szinnyei József-díjban részesült (Állami kitüntetés)
  • Tavasz: A 750 éves város ünnepi évéhez kapcsolódva 750 forint lett a beiratkozási díj.
  • Tavasz: A könyvtár Győr 750 irodalmi pályázatot hirdetett
  • November: Megjelenik a Győr története a kezdetektől 1447-ig című ötkötetes várostörténeti monográfia első része.
   
2022
• Január: A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér része lesz a Bezerédj-kastély Művelődési Ház és a Győri Szabó József Művelődési Ház.
  • Január: Új kényelmi szolgáltatások kerülnek bevezetésre mint pl. online beiratkozási lehetőség, bankkártyás fizetés, online újságolvasási lehetőség, Ecard könyvtári applikáció.
  • Tavasz: A könyvtár a Magyar Naplóval közösen szervezi meg a Magyar Póza Napját.
  • Tavasz: Az intézmény Területi Könyvtári Szolgáltatás osztálya felújított és modernizált új helyszínre költözik.
  • Tavasz: Elindulnak a könyvtár szervezésében a Petőfi klubok.
  • Június: A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének díját a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér kiadásában megjelent Győri Képeskönyv nyerte el.
  • Ősz: Modernizálásra kerül, letisztultabb és átláthatóbb lesz az intézmény weboldala, elindul a Zöld könyvtári felület, ami a könyvtár zöld szemléletű törekvéseit, programjait mutatja be.
  • November: Megkezdődik a Központi Könyvtár épületének átfogó energetikai korszerűsítése.
  • Elindul az intézmény Könyvfutár szolgáltatása az idősebb és/vagy mozgásukban korlátozott felhasználók számára.
   
2023 • Egész éves Petőfi programsorozat kezdődik, melyben irodalmi konferenciával, versmondó versennyel és énekelt vers fesztivállal tiszteleg az intézmény a költő előtt.
  • Március: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató részére „PRO URBE GYŐR” díjat adományozott.
  • Április: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Győri Értéktár Bizottsága oklevelet adományozott ’’Kulturális örökség’’ kategóriában a könyvtár Muzeális gyűjteményében található dokumentumok felterjesztéséért Ecker János naplói (1847-1850) és 1728-as Calendarium Jaurinense.
  • Tavasz: Megjelenik a könyvtár szerkesztésében nyolckötetes városrészi monográfia sorozat.
  • Kibővül és teljeskörűen megújul a Központi Könyvtár épületében lévő Gyermekkönyvtár.
  • Július: Megnyílik a Kisfaludy Károly könyvtár épületében a pelenkázó pont.
  • Augusztus: Dr. Horváth József a könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese Szinnyei József-díjban részesült (Állami kitüntetés).
  • Szeptember. Elindul a könyvautomata szolgáltatás a városi buszpályaudvar területén kihelyezett készülékkel.
  • Fennállásának 125 éves évfordulóját ünnepli a könyvtár.
  • A győri könyvtár történetéről részletesebben a wikipédia oldalunkon olvashatnak.
   
2024 • A könyvtár másodszor is elnyeri a Minősített Könyvtár címet.