A könyvtár történetének vázlatos kronológiája

(Tekintettel a jelenleg részét képező intézmények történetére)

 
1898 Könyvtárat hoznak létre a Városházán a levéltári, ill. könyvtári anyagok szétválasztásával.
1901 A könyvtár állománya kötelespéldányokkal, illetve adományokkal is gyarapszik.
1904 A könyvtárhoz kerül a Győr város közönsége számára felajánlott Milkovics-Zámory Könyvtár.
1908 Városi Közkönyvtár néven a város polgárai számára is elérhető lesz a gyűjtemény.
1924 A háborús évek zárva tartása után ismét megnyílik a könyvtár olvasóterme a lakosság számára.
1936 A Győri Városi Közkönyvtár közgyűjtemény lesz.
1940 A levéltár és a könyvtár szervezetileg különválik.
1949 Megkezdi működését a Győri Körzeti Könyvtár.
1951 A budapesti Központi Technológiai Könyvtár Győri Fiókja beolvad a városi könyvtárba.
1951 A Városháza épületéből a Rákóczi F. u. 1. szám alá költözik a Győri Városi Közkönyvtár.
1952 A Győri Városi Közkönyvtár és a Győri Körzeti Könyvtár egyesítésével létrejön a Megyei Könyvtár.
1956 A Győri Megyei Könyvtár felveszi Kisfaludy Károly nevét.
1956 A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár új otthona a Radó-szigeti KIOSZK épülete lesz.
1958 Bevezetik – az országban másodikként – a szabadpolcos kölcsönzést.
1959 Győr-Szigetben felavatják az első könyvtári célokra épült fiókkönyvtárat.
1960 Megkezdi működését a Nádorvárosi Fiókkönyvtár.
1961 Fiókkönyvtár nyílik Győr-Szabadhegyen is.
1961 A megyei könyvtárból kiválnak a fiókkönyvtárak; létrejön az önálló Városi Könyvtár.
1969 A megyei könyvtár a Bajcsy-Zsilinszky u. 36. (az egykori Katolikus Kör) épületébe költözik.
1973 A Városi Könyvtár már 13 fiókkönyvtár munkáját segíti, biztosítva a peremkerületek ellátását.
1976 A KKMK központja a Baross G. u. 4. szám alatti egykori banképület lesz.
1977 Gyermekkönyvtár nyílik a Bajcsy-Zsilinszky u. 36. sz. alatt.
1978 Ugyanezen épületben megnyílik a Hangtár is.
1981 A Herman O. u. 22. szám alatt felépül a Városi Könyvtár központi épülete.
1982 Megkezdődik a Győri Járás kistelepülési könyvtárainak ellátórendszerbe szervezése.
1984 A Művelődésügyi Minisztérium III. osztályú tudományos könyvtárrá minősíti az intézményt.
1986 A Városi Könyvtár klubhelyiséggel, kiállító teremmel és Gyermekkönyvtárral bővül.
1993 A Városi Könyvtárhoz integrálódik a korábbi SZMT Központi Könyvtár.
1994 A Gyermekkönyvtár és a Hangtár négy évre albérletben nyer elhelyezést a PSVMK épületében.
1998 A Hangtár és a Könyvkötészet a Rákóczi F. u. 46. szám alá kerül.
1998 A KKMK Jubileumi Évkönyvet ad ki jogelődje alapításának centenáriuma alkalmából.
1998 A Városi Könyvtár szervezetéhez kerül a Győr-Szabadhegyen működő József Attila Művelődési Ház.
1999 Megszűnik a KKMK Gyermekkönyvtára.
1999 A volt Vadászlaktanya épületében megnyílik a Közgyűjteményi Raktár.
2003 A KKMK Jubileumi Évkönyvet ad ki jogelődje alapításának centenáriuma alkalmából.
2003 A Városi Könyvtár felveszi Galgóczi Erzsébet nevét.
1998 A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár elindítja a Győri Szalon című elektronikus időszaki kiadványát. (www.gyoriszalon.hu)
2007 A 2001-ben indult Győri Könyvszalon szervezését a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár veszi át.
2013 A GEVK beolvad a megyei könyvtárba; az egyesített intézmény neve Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér lesz.
2013 Megnyílik a Marcalvárosi Fiókkönyvtár.
2013 Megszűnik a Belvárosi Fiókkönyvtár.
2013 A megyei könyvtár része lesz a Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár.
2013 A megyei könyvtárban megszervezésre kerül a Digitális Szolgáltatás Osztálya.
2013 A megyei könyvtár Hangtára a Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross G. u. 4.) III. emeletére költözik.
2016 Győr az olimpiákon címmel állandó kiállítás nyílik a Központi Könyvtárban (Herman O. u. 22.)
2016 A Kisfaludy Károly Könyvtár modernizációja során megújul a Helyismereti Gyűjtemény, kialakításra kerül a Rendezvényterem.
2017 A könyvtár elnevezése Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térre változik.
2017 A Kisfaludy Károly Könyvtár modernizációja során megújul a földszinti fogadótér és kialakításra kerül a Ruhatár és egy lokálpatrióta könyvesbolt.