Álláspályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvényben (a továbbiakban: Mt.), a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kultv.) és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak alapján pályázatot hirdet az irányítói jogkörébe tartozó

 

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (9023 Győr, Herman Ottó utca 22.)

igazgatói (intézményvezetői) munkakörének betöltésére.

 

Az igazgató foglalkoztatási jogviszonya és időtartama

Az igazgatói munkakörhöz kapcsolódó munkaviszony időtartama 2023. május 10. napjától 2028. május 9. napjáig terjedő határozott időtartamra szól, mely időtartamra az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója határozott idejű munkaszerződést köt a sikeres pályázóval. Belső pályázó esetén a fennálló határozatlan idejű munkaszerződés a fenti időtartam szerinti határozott idejű munkaszerződésre módosul. A vezetői munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidővel történik.

Munkaszerződés szerinti munkakör: az EMMI rendelet I. melléklet 3. pontjában foglaltak szerinti feltételeknek megfelelő igazgatói munkakör. Az igazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

Foglalkoztatás jellege

A foglalkoztatás munkaviszonyban, teljes munkaidőben (heti 40 óra) történik.

Az igazgató munkába lépésének kezdő napja: 2023. május 10.

A munkavégzés helye: az intézmény székhelye (9023 Győr, Herman Ottó utca 22.) és telephelyei, továbbá valamennyi olyan bel- és külföldi helyszín, amely a vezetői feladatellátás érdekében szükséges, mely munkavégzés elsődlegesen a vezető nevére kiállított kiküldetési rendelvényekben foglalt bel- és külföldi helyeken valósul meg.

Bővebb információ itt.