Idegen nyelvű irodalom

Az idegen nyelvű gyűjtemény segíti a nyelvtanulást, az információszerzést, támogatja a tanulást, az oktatást, az általános tájékozódást. A gyűjtemény egy- és többnyelvű szépirodalmi és egynyelvű szakirodalmi anyagot tartalmaz, alapvetően nyomtatott dokumentumokat, s annak mellékleteként hanghordozókat. A klasszikus és kortárs szépirodalom, valamint válogatva a bestsellerek reprezentásait eredeti nyelven és/vagy a világnyelvek valamelyikén (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) gyűjtjük. Törekszünk az egyes tudományterületeken való eligazodást segítő művek beszerzésére is (általános művek, társadalom- és humán tudományok, egyéb szaktudományok művei, szótárak).

Kisfaludy Károly Könyvtárunkban két speciális gyűjtemény áll olvasóink rendelkezésére a két legnagyobb világnyelv tanulmányozásához: az angolhoz a Gateway UK (British Council), a némethez pedig a Goethe Intézet anyaga.

Goethe Intézet

A Goethe Intézet a világ számos országában megtalálható. Magyarországon 1988-ban Budapesten nyitotta meg kapuit. Az intézet fő tevékenységi köre a német kultúra és a német nyelv közvetítése és tudatos ápolása. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 1991-ben vette fel a kapcsolatot a budapesti Goethe Intézettel és könyvtárával. Először német nyelvű oktatást, tanulást segítő letéti állományt kaptunk tőlük kísérleti jelleggel egy évre. A letétbe kapott nyelvi anyagok ún. oktatócsomagok voltak, amelyeket kölcsönözni is lehetett.
1993-tól könyvtárunk állományába került a Goethe Intézettől kapott letét, és továbbra is ajándékba kapunk tőlük oktatócsomagokat és egyéb német nyelvű anyagokat: szépirodalmi műveket, kézikönyveket és egyéb szakkönyveket, amelyek most már a számítógépes katalógusunkban is visszakereshetők.
Éves Euró keret áll a partnerkönyvtárak rendelkezésre minden évben, és egy előre megkapott listából történik az állomány gyarapítása. Könyvtárunk állományában kiemelt hangsúlyt kapnak a német mint idegen nyelv tanulását szolgáló könyvek és az ezekhez tartozó CD- k. Ezek a nyelvkönyvek az önálló tanulást, és a módszertani munkát is segítik. Most már hangoskönyvekkel is gyarapodott a gyűjtemény.
Jelentősen nőtt a klasszikus német szépirodalom mellett a kortárs német szépirodalom: Christa Wolf, Bernhard Schlink, Robert Schneider, Terezia Mora, Herta Müller és még sokan mások. Számos német irodalomtörténeti összefoglaló munka; egy-egy korszak összefoglalása lexikon és enciklopédikus formában, monografikusan is megtalálható könyvtárunk polcain.
Az alábbi folyóiratok előfizetését a Goethe Intézet biztosítja:

 • Deutsch als Fremdsprache;
 • Deutsch perfekt,
 • Fremdsprache
 • Deutsch, Lingo:
 • Das Mit-Mach-Magazin,
 • Philipp, V
 • Vitamin.de

Az intézet kéthavonta megjelenő tájékoztató füzete informál a budapesti és a vidéki német nyelvű kulturális programokról, moziról, színházról, kiállításról, felolvasóestekről. A budapesti könyvtár gondozásában jelenik meg a Bücher, über die man spricht, mindenkor aktuális tartalommal, amelyek szabadon hozzáférhetőek, kívánságra másolhatóak is.

Partnerkönyvtári kapcsolatok:
Könyvtárunk folyamatosan tartja a kapcsolatot az Intézettel. 2009-ben hivatalosan még egyszer megerősítettük a partnerkönyvtári kapcsolatunkat egy Megállapodás keretében.
Minden évben részt veszünk az Intézet által rendezett partnerkönyvtári találkozókon Budapesten, ahol más partnerkönyvtári képviselőkkel is találkozva tapasztalatokat tudunk cserélni. Jelenleg összesen 13 megyei könyvtár kötött ilyen partnerkönyvtári megállapodást a budapesti Goethe Intézettel.

A Goethe Intézet elérhetőségei:
1092 Budapest, Ráday út 58.
Telefon: 06-1-374-4070
Fax: 06-1-374-4080
e-mail: info@budapest-goethe.org
http://www.goethe.de/budapest

Gateway UK

A British Council az Egyesült Királyság nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatait építő szervezete. Több, mint 100 országban tevékenykedik annak érdekében, hogy mindenki hiteles információhoz juthasson az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Az 1963 óta Magyarországon jelen lévő intézmény feladata a töretlen kapcsolatok építése Magyarország és az Egyesült Királyság között. Napjainkban minden megyei könyvtárban megtalálható a Gateway UK Tájékoztató Sarok, amely intézményünkben 1999. október 4.-én nyílt meg, majd ezt követően 2000. március 28.-án a Forrásgyűjtemény.

Mit kínál a Gateway UK a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára I. emeletén?

1. Az angol nyelvi forrásgyűjtemény kölcsönözhető dokumentumokat kínál angoltanároknak és az angol nyelvet tanulóknak:

 • Tankönyveket, tanári kézikönyveket, munkafüzeteket, hanganyagokat,
 • Szaknyelvet oktató nyelvkönyveket
 • Nyelvtanítást kiegészítő játékos segédanyagokat tanároknak és tanulóknak
 • Nyelvvizsgára felkészítő könyveket
 • Módszertani szakirodalmat nyelvtanárok részére
 • Szótárakat, kézikönyveket, lexikonokat
 • Könnyített olvasmányokat
 • Mesekönyveket olvasó és olvasni még nem tudó gyermekeknek
 • Kortárs brit irodalmat.

2. Helyben használható kézikönyveket biztosít az alábbi témakörökben:

 • Általános információkat az Egyesült Királyságról (brit politikai és társadalmi élet, gazdaság, művészetek, tudomány, környezetvédelem)
 • Oktatási információkat - Tanulási lehetőségek az Egyesült Királyságban (felsőoktatás és továbbképzés, nyelvtanfolyamok, nyári és önkéntes munkalehetőségek)
 • Turisztikai információkat - Utazás az Egyesült Királyságba (szállások és utazás, látványosságok, kiállítások, szórakozási lehetőségek)

3. A fentieken túl számítógépes hozzáférést biztosítunk az interneten elérhető brit forrásokhoz.

A szolgáltatás a következő helyeken érhető el:

A szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek, információk

Beiratkozáshoz (olvasójegy) kötött szolgáltatás
Beiratkozási díj (365 napra)
aktív keresők, munkanélküliek1200 Ft
70 év alatti nyugdíjasok300 Ft
16 év feletti diákok és felsőoktatási intézmény érvényes diákigazolvánnyal rendelkező hallgatói, felnőttképzésben részt vevőkingyenes
16 éven aluliak és 70 éven felüliekingyenes
könyvtári, levéltári, múzeumi dolgozókingyenes
pedagógus igazolvánnyal rendelkezőkingyenes
fogyatékkal élők és rokkantnyugdíjasok (ha jogosultságukat hitelt érdemlően igazolják)ingyenes
Késedelmi díjak
könyvek, bekötött folyóiratok dokumentumonként (db) naponta10 Ft
film- és hangzó dokumentumok dokumentumonként (db) naponta100 Ft
kézikönyvtári, hangtári, olvasótermi, valamint többes példányú helyismereti dokumentumonként (db) naponta200 Ft
kották dokumentumonként (db) naponta50 Ft
e-mailes felszólítás díjaingyenes
nyomtatott felszólítás díjapostaköltség
Előjegyzési szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek
e-mailes előjegyzési értesítésingyenes
nyomtatott előjegyzési értesítéspostaköltség
Általános (minden szolgáltatást érintő) díjtételek
elveszett látogatójegy és olvasójegy pótlása400 Ft