118
Horváth Edit: Líceumi olvasókönyv
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

horvath-edit-liceumi-olvasokonyv2018. május 26-án ünnepelték Sopronban a Líceumi Diákszövetség 100. születésnapját. Már 1918-ban, a megalakuláskor is a fő célkitűzések között szerepelt, hogy a volt diákok kötődését erősítsék a líceumhoz és egymáshoz. E szellemhez igazodva, a jubileumi eseményekhez kapcsolódóan mutatták be a Horváth Edit szerkesztésében megjelent kiadványt is.

A Líceumi olvasókönyv nem tanulmánykötet, hanem olvasgatós, emlékezős, népszerűsítő könyv, ugyanakkor számos adattal szolgál az intézmény távolabbi és közelebbi múltjával kapcsolatban. A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) története az 1557-es alapítás óta szorosan összefonódott a város lakóinak életével. Korábban már számos tudományos írás jelent meg az iskolával kapcsolatban, a jelen kötetre inkább a személyesség jellemző. A fejezetek, témakörök elején történeti összefoglaló áll, majd ehhez kapcsolódóan szemelvények, írások, cikkek, vagy az iskola egykori tanárainak, tanítványainak személyes vallomásai következnek.

A szerző bevezetőjében ezt írja: „Olyan kiadványt képzeltem el, amely felöleli a Líceum történetének, mindennapi életének átfogó tartalmát – a történetiségtől a jubileumokig, az épülettől az emléktáblákig, a könyvtártól a társaságokig, a sportélettől az emlékezésig. …. A válogatás főbb szempontjai: hozzáférhetőség, eddigi megjelenés, ritkaság, iskolatörténeti érték. A forrásanyag gazdagságát jelzi, hogy minden szemelvény helyén újabb és újabb állhatna.

A 460 éves intézmény történetének áttekintését segíti a nevezetes események, évfordulók kronologikus felsorolása. Az emléktáblákról szóló fejezetből a leghíresebb tanulók és tanárok emlékét megörökítő köztéri alkotásokat ismerhetjük meg. A nevek közül néhány: Berzsenyi Dániel, Kis János, Döbrentei Gábor, dr. Lampérth Gyula, Prőhle Jenő, Gombocz Zoltán, Mikola Sándor, Ráth Mátyás, Kapi Gyula és Kapi Béla. A kötetet irodalomjegyzék és névmutató zárja.


Megtekintés az Online Katalógusban

2018.12.11