711
Rendezvény beszámoló: Győr nagy polgármestere: Zechmeister Károly
Ismeretterjesztő előadás

November 15-én a Marcalvárosi Fiókkönyvtárban hangzott el Orbánné dr. Horváth Márta előadása a kiváló győri polgármesterről, Zechmeister Károlyról. Felidéződött az iparosodás előtti korszak, Győrnek, mint a Bécs felé vezető útnak kiemelkedő fontosságú szerepe erődítménye révén, az oszmán félhold lehanyatlása utáni változások, a várfalak nagy részének lebontása, ami kiragadta a várost az erőd zártságából és kiterjeszkedését lehetővé tette. Ebben a korban folyók jelenléte meg is teremtette a kedvező feltételeket a fejlődéshez. A kereskedelem – elsősorban a gabona és állat kereskedelem- a város felvirágzását eredményezte, viszont a későbbiekben a vasúthálózat kiépülése a kereskedelmi útvonalak megváltozását eredményezte.

Győr további fejlődése érdekében paradigmaváltásra volt szükség: a kereskedelem helyett az iparosítás került előtérbe. Az előadó kiemelte, hogy a városvezetés, illetve a győri polgárság érdemét, partneri együttműködésük nélkül ugyanis az átállás nem sikerülhetett volna.  Három személyiség szerepét különösen kihangsúlyozta: Zalka János egykori püspököt, Baross Gábor közmunka és közlekedési minisztert és nem utolsó sorban Zechmeister Károly polgármestert.

Az iparosítás terén nagy jelentőségű volt a vállalkozások ösztönzése, például telkek biztosítása az új vállalkozások számára, s meg kellett oldani a növekvő számú munkásság lakhatási problémáit is. Ekkor került sor a mai Gyárváros alapvető arculatának kialakítására.

Városunk ipartörténetének fontos pillanata volt a győri Vagon és Gépgyár létrejötte; a Városi gázművek, a Szeszgyár, az Ágyúgyár, avagy a Koestlin gyár beindulása jelezte a Győr életében végbemenő markáns változásokat. A korban nagy jelentőséggel bírt a Bach malom is, olyannyira, hogy hozzá iparvágány vezetett. Tulajdonosa és alapítója Bach Hermann és Richards Richárd nevét később a győri finomposztógyár viselte. A Bach és a Richards-család ugyanis házasság révén összefonódott.

A gyárak működéséhez szükséges iparivíz-ellátást a Gyárváros elején lévő víztorony biztosította. Az ipari és kereskedelmi érdekképviseletet és felügyeletet az erre a célra akkoriban létrehozott Kereskedelmi és Iparkamara biztosította.

Baross Gábor tevékenysége komoly segítséget jelentett Győrnek. Regnálása alatt folyt a vasútfejlesztés, aminek eredménye az állomásépület, a teherpályaudvar felett haladó fa híd illetve A Baross híd építése volt.

A miniszterre szobor és utcanév emlékeztet; a polgármester emlékét is hűen őrzi városa: a köztemetőben díszsírt kapott, utcát nevezte el róla, emléktábláját néhány éve avatták.

Csiszár Antal