870
Rendezvény beszámoló: Madárvárta
Nagy Sándor ornitológus előadása

Október 11-én a Központi Könyvtárban került sor Nagy Sándor ornitológus előadására. A szakember bemutatta a madárvédelem aktuális helyzetét: bevezetésként utalt az élőhelyek veszélyeztetésére, visszaszorulására; ezt követően ismertette az állat- és ezen belül a madárvédelem szervezeti kereteit, európai és hazai vonatkozásait.
Felsorolta a veszélyeztetett madárfajokat, bemutatta védelmük terén elért eredményeket, ismertette az állatbarát mezőgazdasági művelés módszereit. Utalt arra is, hogyan védik meg a sebesült vagy beteg egyedeket. Ahhoz, hogy ez a tevékenység hosszú távon eredményes legyen, szemléletformálásra van szükség. Ennek módszere a nevelés. Táborok szervezése, élőhelyek felkeresése olyan élményekkel gazdagítja a résztvevőket, hogy egy életre elkötelezőknek a veszélyeztetett állatfajok megóvása mellett. A környezetvédelem hatékonysága érdekében az adott területek gazdáit is érdekeltté kell tenni. Például földbérleti szerződéskötéskor bizonyos szabályok megtartására kötelezettséget kell vállalniuk; vagy az esetleges anyagi hátrányokért kompenzációt kell juttatni számukra.
Akkor, amikor egyre inkább fogyatkozik a állatállomány mindent meg kell tenni azért, hogy az élőlények diverzitását, sokféleségét megőrizzük.

Csiszár Antal