698
Almási Tibor: Győr képzőművészeti élete, 1896-1918
Berente Erika ajánlata

almasi-tibor-evrol-evreAlmási Tibor Győr képzőművészeti élete, 1896-1918 című munkája az első része egy három kötetesre tervezett sorozatnak, mely az Évről-évre... közös címet viseli. Hiánypótló könyvről van szó, a modern kori győri képzőművészet történetéről ugyanis még nem jelent meg ilyen mélységű, monografikus jellegű kiadvány.

A művészettörténész a millennium évétől egészen az első világháború végéig, évről évre haladva mutatja be a város képzőművészeti életének eseményeit. A számvetés ugyan elsősorban a dokumentálás, a tények felsorolása, rögzítése volt, de a mű hangsúlyt fektet arra is, hogy ezeket tágabb környezetbe, összefüggésbe helyezve, átfogóbb, érzékletes képet nyújtson Győr modern kori szellemi életének hétköznapjairól. A könyv éppen ezért nem csupán azokhoz szól, akik esetleg otthonaikban őrzött győri kötődésű műtárgyaiktól, azok históriájáról szeretnének megtudni információkat, részleteket, hanem azokhoz is, akik lokálpatrióta érzésektől vezérelve kíváncsiak városunk képzőművészetének időbeni alakulására, fejlődésére.

Almási Tibor a 80-as években került a győri múzeumba. Amikor tanulmányozni kezdte a gyűjteményt, azzal szembesült, hogy a hatalmas anyag szerzőit alig-alig ismeri. Természetesen megpróbált tájékozódni, de rájött, hogy nagyon kevés publikáció született e témáról. Az alapinformációk megszerzésében nagyon megbízhatónak bizonyult a Salamon Nándor által összeállított Kisalföldi művészek lexikona, de a továbblépéshez már kutatásokra volt szükség. Forrásként a levéltárak iratanyaga és a korabeli sajtó szolgált, de jó szolgálatot tettek a múzeumi adattárak is. A kutatót nem hagyta el a szerencse sem, hiszen rendelkezésére állt a Győri Képző- és Iparművészeti Társulat (1919-1952) teljes iratanyaga is.

Kiknek íródott a kötet? Ez egy pozitivista szemléletű, kronologikus rendet követő, kissé talán száraz munka. A célja mindenképpen az volt, hogy a jövőbeli kutatók munkáját könnyebbé tegye. Most, hogy a kutatás már több évtizedet áttekintett, elmondható, a régi múzeumi leltárkönyvek bejegyzéseinek körülbelül felét lehet az új adatokkal kiegészíteni és pontosítani. Ez nagyon fontos hozadéka az elvégzett munkának. Almási maga úgy tartja, hogy a legértékesebb talán a kiadvány irodalom- és hivatkozásjegyzéke.

A kötetet átlapozva egy dologban ellent kell mondanom a szerzőnek: a könyv igazán olvasmányos, a Győr története iránt érdeklődők minden bizonnyal élvezettel fogják kezükbe venni. A szerző a megadott időszakot áttekintve, évről évre haladva felsorolja azokat a legfontosabb eseményeket, amelyeknek révén kirajzolódik Győr és modern kori képzőművészetének története, fejlődésének íve. Az egyes évszámok alatt felsorolja a város életének fontosabb momentumait, pl.: gyáralapítás, árvíz, sztrájk, kivándorlási adatok, csatornázás, tűzesetek, folyószabályozás. Ezt követően bővebb terjedelemben taglalja az adott év képzőművészeti eseményeit. Ezek kapcsán részletes életrajzokat is közöl, a leírtakat pedig bőséges képanyaggal illusztrálja, melyeknek jelentős része színes. Az olvasók többségének ennyi éppen elég, de aki több információra vágyik, azt a korábban említett függelék segíti.


Megtekintés az Online Katalógusban

2018.09.18