1458
Rendezvény beszámoló: Két sors egy cipő
Benda Iván fotográfus kiállítása

Benda Iván fotókiállítása két témára épül: a remekbe szabott képek egyrészt biblikus történeti helyszínekbe, másrészt Markó Iván balettművész világába is betekintést nyújtanak.

Jeruzsálem három világvallásnak is fontos színhelye. Salamon templomának ez a város adott egykor otthont, itt feszítették keresztre Jézust, s a hagyomány szerint Mohamed koporsója itt emelkedett az égbe. A fényképeken a Siratófalat, a Golgotához vezető egyik stációt, a Szent Sír templomot, keresztény miserészletet, munkáját végző rabbit egyaránt láthatunk.
A szakrális témák és emlékek mellett bepillanthatunk az arab hétköznapokba is. A Könyv (a Biblia) népeinek története a politikai és vallási ellentétektől terhes, ugyanakkor szerves kapcsolat van a zsidó, keresztény és mohamedán vallásalapítók között. Például a mohamedánoknál Jézus nem Megváltó, hanem tanító és próféta, előképe a „végső" prófétának, Mohamednek. A zsidó Ábrahám a mohamedánoknál pedig Ibrahimként tűnik fel stb. A liturgikus emlékhelyek ezeréves történeteket, viszontagságokat is felidéznek, felkavarják lelkünket.

Közel egy tucatnyi képen Markó Iván látható. Ami az impresszionista festőknél a színárnyalat, táncnál a mozdulatok kiváltotta élmény. Szinte halljuk a balettrészletek zenéjét, s gyönyörködünk a muzsika és mozgás tökéletesen egybevágó koreográfiájában. Érzékeljük az eltérő művészeti ágak eltérő formanyelvének egymást erősítő hatását.
A hétköznapi fényképezést az különbözteti meg a művészi fotózástól, hogy a megfelelő technikával a lényegre irányítja a szemlélő figyelmét, s így hatásosan közvetíti a művész üzenetét: mit gondol az ábrázolás tárgyáról s ezen túl az Univerzumról. A néző mint befogadó dekódolja a mű üzenetét, rácsodálkozik az alkotás formai szépségeire, s ezen keresztül jut el a " tanításig".

A történelem forgószele gyakran ellenségként állította egymással szembe azokat a népeket, akik, akik más és más Istent imádtak. A kiállítás képei között tallózva el lehet gondolkodni az ökumenizmuson: az ellentéteket egymás kultúrájának megismerése révén lehet feloldani, s ezen keresztül lehet megérteni a tőlünk eltérően gondolkodókat.

Csiszár Antal