789
Wass Albert: Kard és kasza
Terman Tímea ajánlata

wass-albert-kard-es-kaszaWass Albert (Válaszút, 1908. január 8. – Astor, Florida, 1998. február 17.) erdélyi magyar író és költő. A 20. század erdélyi és magyar irodalmának meghatározó alakja, bár Magyarországon csak halála után került a köztudatba. Kard és kasza című, kétkötetes monumentális művében a Mezőség történetét mutatja be egy családfa mentén, 1050-től az 1970-es évek végéig. A történet főszereplői az Erőss, vagyis a Wass család nemzedékei, fő helyszíne két mezőségi falu: Bölényes és Miklósdomb, azaz Vasasszentgothárd és Cege.

A könyv első kötete Krónikás írás alcímmel jelent meg, ehhez a kolozsvári Erdélyi Múzeum levéltára, Szolnok-Doboka Vármegye Monographiája és a marosvásárhelyi Teleki-téka nyújtott hiteles forrásokat. A mű a történelmi sors teljes áttekintését adja, előtérbe helyezve a létküzdelem és a honszerzés viszontagságait. Wass maga írja az előszóban: „nehéz dolga volt megfékeznie önmagát, hogy regényalakokká ne álmodja át a krónikák alakjait.”

A második kötet – Szemtanúság – alcíme is mutatja, hogy a történet saját élményein, történelmi és emberi tapasztalatain alapszik. Erőss Miklós gróf alakján keresztül egy teljes emberi sorsot tár az olvasó elé. Megjeleníti a mezőségi társadalom minden jellemző rétegét és alakját: arisztokratákat, hivatalnokokat, román pópát, zsidó kereskedőt és egyszerű embereket, románokat és magyarokat is.

A mű nem nélkülözi a Wass Albert műveire oly jellemző, pontos és érzékletes leírásokat sem. Lukácsy Katalin nagyszerű előadásmódja által szinte megelevenedik a hallgató szeme előtt nemcsak a mezőségi táj, hanem a szimpatikus és ellenszenves szereplők alakja is. Az író előszavában így foglalja össze regénye mondanivalóját: „Hont foglalni alkalmas a kard, s annak védelmezésében hasznos. Megtartani a hont azonban csak kaszával lehet. Kaszával, ekével, izzadságos, becsületes munkával. Hont veszejt, ki másra bízza a munkát.”

Előadja: Lukácsy Katalin
Teljes játékidő: 39 óra 41 perc
Formátum: MP3


Megtekintés az Online Katalógusban

2018.08.17