586
Kristóf Lilla Alida - Tóth Vilmos: Széchényi Pál érsek emlékezete
Berente Erika ajánlata

kristof-lilla-alida-toth-vilmos-szechenyi-pal-ersek-emlekezeteA Széchényiek kiemelkedő szerepet játszottak Magyarország újkori történelmében és fejlődésében. Az önzetlen hazafiság, az ország fejlődésért való tenni akarás, az újító szándék jellemezte a családot. A jeles férfiak sora Györggyel és Pállal kezdődött, s őket követte később a "legnagyobb magyar", István. Sokan és sok szempontból kutatták a család történetét, amely 2007-ben új lendületet vett.

Igazi interdiszciplináris együttműködésnek lehetünk haszonélvezői, hiszen orvosok, mérnökök, történészek fogtak össze, hogy összegezzék azt, amit a tudomány ma képes kideríteni Széchényi Pálról. A csoport tagjai 2010-ben egy tudományos konferenciát rendeztek Nagycenken, ahol előadták kutatásaik eredményeit – most az ott elhangzottak szerkesztett, képekkel rendkívül gazdagon illusztrált kivonatát vehetik kézbe.

Az első fejezetben rövid összefoglalót kapnak Széchényi Pál életéről és működéséről. Megismerhetjük mint veszprémi püspököt, mint kalocsai érseket és mint a Rákóczi-szabadságharcot követő béketárgyalások vezetőjét. Nem feledhető azonban, hogy közéleti tevékenysége ellenére is elsődlegesen pap, mi több, pálos szerzetes volt. A kötet szerkesztői gondoskodtak arról, hogy az olvasó betekintést nyerjen a pálosok történetébe, sőt két fejezetet szenteltek a sopronbánfalvai kolostornak is, ahol Széchényi Pál hosszabb időt töltött, és perjelként is tevékenykedett. A továbbiakban megismerhetik az érsek temetése és újratemetése körüli bonyodalmak hátterét és részleteit, majd képet kapnak a család nagycenki sírjairól is.

A kötet második fele igazi tudományos csemege a téma iránt érdeklődők számára. Széchenyi Pál teste, mint köztudott, mumifikálódott. Sokan találgatták ennek okait: a pletykák szerint méreg végzett vele, ami egyben elősegítette a test megmaradását. Tudósaink lehetőséget kaptak arra, hogy megvizsgálják Széchényi Pál földi maradványait. A kötet függelékében részletekbe menően feltárják, hogy milyen következtetésekre jutottak a múmia radiológiai, patológiai és antropológiai vizsgálatai során, majd megtekinthetjük azt a portrét is, amely a hajdan élt főpap testének vizsgálata után, rekonstrukció révén készült. A kötet végén bőséges irodalomjegyzék és személynévmutató is található.

(Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kötet fotóanyaga az arra érzékenyebbek számára helyenként sokkoló lehet.)


Megtekintés az Online Katalógusban

2018.08.07