702
Susie Hodge: Művészet közelről: 100 mestermű
Vass György ajánlata

susie-hodge-muveszet-kozelrolNem az a kérdés, hogy mire nézünk, / hanem, hogy mit látunk.” (Thoreau) Kivételesen egyedülálló album, amely különleges és izgalmas tárlatvezetésre hív a 14. század legelejétől egészen napjainkig: Giotto-tól Paula Rego-ig. A kötet csokorba gyűjt száz magával ragadó képzőművészeti alkotást, s lehetővé teszi, hogy behatóbban is tanulmányozhassuk őket. A száz remekmű között elsősorban festmények szerepelnek, de bemutatásra kerül néhány szobor is.

Míg némelyikük világhírű, addig mások kevésbé ismertek. Közös vonásuk, hogy mindegyik úttörő alkotás, ugyanis korábban még sosem látott módon készült – legyen szó a felhasznált anyagokról, a témáról, a technikákról vagy a művek jelentéséről, szimbolikájáról.

A 100 világhírű műalkotás különleges megközelítésű, 700 kiemelt-kinagyított részlete izgalmas titkokat tár fel. A kötet szerzője aprólékosan elemzi a bemutatott műalkotások valamennyi jelzett részletét, pl. rejtőző allegorikus vagy szimbolikus jelentéstartalmukat, a művész stílusát és az életrajzi elemeket, a kiválasztott témát és a felhasznált anyagokat, a perspektíva alkalmazását, a fény- és térábrázolás technikáját. Kitér a megrendelők, mecénások személyére, a keletkezési időszak legfontosabb eseményeire, valamint az esetleges változtatásokra és kiigazításokra. Megtudhatjuk, hogy egy tükröződés miért olyan különös szögben tűnik fel, ahogy az is kiderül, ki jelenik meg, mondjuk, egy festmény hátterében.

A könyvben összegyűjtött száz remekmű között kimagasló művészek páratlan alkotásait találjuk, melyek széles körű ismeretet nyújtanak az emberek önkifejezéséről, erőfeszítéseiről, s megragadják a történelem kulcsfontosságú pillanatait, beágyazva a legfontosabb művészeti mozgalmak és korszakok történetébe. Az egyes leírások útmutatóként szolgálnak, és felhívják a figyelmet a sajátos részletekre, amelyek lehetővé teszik, hogy alaposabban szemügyre vegyük és jobban megértsük ezeket a kiemelkedő alkotásokat.

Bármilyen művészeti alkotáshoz forduló befogadói nyitottságunk személyes jellegű élmény. Az értelmezés még inkább. Természetesen így van ez a képzőművészeti alkotásokkal is. És mindig megkérdőjelezhetetlenül fontos, hogy ebben az alkotó-befogadó kapcsolatban meglegyen az autonóm hozzáállásunk és a szuverén meglátásunk. Ugyanakkor hasznunkra válhat, ha közben egy szakavatott hozzáértő – jelen esetben Susie Hodge, az alkotó művészet világát is képviselő művészettörténész – tudására támaszkodhatunk. Ezen ismeretbővítő nyereség nyilván abból adódik, hogy minél többet tudunk és minél jobban tudjuk, hogy mire figyeljünk, annál nagyobb élményben lehet részünk. Ez a könyv pontosan ebből a célból íródott. Sajátos megközelítésmódjának köszönhetően még azok is felfedezhetnek újdonságokat, akik jól ismerik az egyes alkotásokat. A sok részlet és az alapos elemzés révén pedig még nagyobb azonosuló élményt jelent majd szembesülni és elmélyedni az egyes mesterművek ábrázolt világában. Így pontosan érteni fogjuk az adott műalkotás valódi jelentését, a művész gondolkodásmódját és a mű születésének körülményeit.

Minden egyes műalkotás négyoldalnyi terjedelmet kap. Az első két oldalon maga az elemzendő alkotás és a művész rövid életrajza található (váltott sorrendiségben) a mű történelmi és kontextuális hátterében, rendszeresen bemutatva még egy valamilyen szempontból odaillő, a hatást tovább erősítő alkotást, többnyire más alkotótól. Ezek nagyon különleges csemegék. (E helyütt olvashatók a műalkotások pontos adatai és lelőhelyük is.) A következő oldalpáron 6-8 részletkiemelésben felvonulnak az egyes alkotások legfontosabb aspektusai. Ezek olyan fontos tudnivalókra hívják fel a figyelmet, amiket magunktól esetleg nem vettünk volna észre. Ilyen pedig, vélhetően, nem kevés van.

A könyv 6 fejezetben tekinti át a képzőművészet történetét a 100 mestermű vezérfonalaként. Az 1500 előtti időszakkal indít, majd sorra veszi a következő négy évszázadot átlag ötven oldalban, végül a legterjedelmesebb (130 oldal), 1900 utáni időszakkal zár, s jut el szinte napjainkig. Az egyes fejezetek előtt rövid eligazító és beavató jellegű szakmai bevezető áll. A kötetet jól használható és beépíthető kislexikon teszi még érthetőbbé és befogadhatóbbá. A könyv zárásaként listázva van minden megemlített műalkotás szerzők szerinti betűrendi felsorolásban, oldalszámi utalással, továbbá egy szinte teljes körű mutató (alkotók neve, művek címe, fogalmak) szintén betűrendben és oldalszámi utalással, végül pedig a képek részletező forrásjegyzéke.

A Művészet közelről című könyv felfedező lapozgatása és olvasása közben pontosan tudni fogjuk, hogy mire érdemes odafigyelni. De azt is, hogyan válhatnak ezek a különleges remekművek örömforrássá. Talán ezért is fogjuk időről időre kezünkbe venni ezt a nagyon különleges, nagyszabású, ajándékozásra is igazán méltó könyvet. És minden bizonnyal bárki más is, akinek kötődése és affinitása van a képzőművészetek világához. Akit bármilyen módon megérint egy festmény vagy egy szobor látványa, közelsége és hatása. Aki a művészet legtágabb horizontjáról is osztja József Attila klasszikus gondolatát: „A mű nem annyira a művész, mint inkább azok által él, akik szeretik a művészetet, és azért szeretik, mert keresik az emberséget”.


Megtekintés az Online Katalógusban

2018.06.26