790
Horváth József: Győr lakóinak mindennapi élete a 17. században
Polczer Adél ajánlata

horvath-jozsef-gyor-lakoinak-mindennapi-elete-a-17-szazadbanHorváth József fő kutatási területe a kora-újkori Győr társadalom- és művelődéstörténete, ezen belül könyvtárosként - jelenleg könyvtárunk igazgatóhelyettese - szívesen foglalkozik könyv-, könyvtár-, sajtó- és nyomdászattörténettel. Jelen munka alapját több évtizedes kutatással feltárt, 880 db., 17. századi győri végrendelet képezi (országos viszonylatban egyedülállóan nagyszámú), melyekből már jelent meg háromkötetes forrásválogatás a szerkesztésében.

A szerző a végrendeleteken alapuló számszerű elemzéseket és a leíró jellegű bemutatásokat együttesen alkalmazva mutatja be a kora-újkori Győr polgárainak mindennapi életét. Ebben az időszakban Győr 5-6000-es lélekszámú mezőváros, a székeskáptalan földesúri fennhatósága alá tartozott. Nemzetiségüket tekintve a magyarok mellett éltek itt katonáskodó és a hadseregnek dolgozó iparos németek, törökök elől menekülő horvátok, várépítő olaszok, valamint rácok, akik Újvárosban telepedtek le.

A győri végrendeletek adatainak elemzésével képet kapunk egy korabeli átlagos győri családról, létszámáról, legfontosabb jellemzőiről. A városon belüli élet vizsgálata során a szerző feltárja az emberek közösségekhez fűződő kapcsolatait: rokonsági viszonyokat, szomszédságot, kereskedelmi kapcsolatokat, iskoláztatást. Külön kitér az írásbeliség városon belüli elterjedtségére, az itt élők írásbeliség iránti magasabb igénye magyarázat lehet a nagyszámú végrendelet kiadásra.

A következő fejezetekben a mindennapi élet körülményeit veszi számba: milyen házakban laktak, milyen személyes tárgyakat birtokoltak, mi volt jellemző az öltözködésükre, milyen ünnepeket tartottak meg, hogyan készültek a halálra.

A több mint 1000 db. jegyzet, a nemzetközi és a hazai végrendelet-kutatás szakirodalmának feltárása, a levéltári és kiadott források összegzése, a kora-újkori Győrre vonatkozó történeti munkák, tanulmányok számbavétele széleskörű szakirodalmi tájékozottságra utal.

A tudományos igényű monográfiában való keresést személynévmutató, helynévmutató és tárgymutató segíti. A kiadványt színes illusztrációk, valamint terjedelmes angol nyelvű összefoglaló zárja.

Győr város történetének, az 1600-as évek társasalmi folyamatainak megismeréséhez fontos hozzájárulás a tudományos alapossággal megírt kötet.


Megtekintés az Online Katalógusban

2018.04.24