924
A füredi polgár: Écsy László fürdőigazgató 1807-1895
Bedő Mónika ajánlata

a-furedi-polgar-ecsy-laszlo-furdoigazgato-1807-1895Az 1702-ben Flasker András székesfehérvári seborvos és fürdős által alapított balatonfüredi savanyúvízi gyógyfürdő 1755-től 1787-ig a tihanyi bencés apátság, 1787-től 1802-ig kamarai kezelés mellett a Vallásalap, 1802-től az államosításig ismét a tihanyi apátság tulajdonában volt. A balatonfüredi gyógyfürdő és a Savanyúvíz 19. századi történetéről szóló munkákban szinte kivétel nélkül megemlítik Écsy László nevét, aki 1835-től 1889-ig kötődött a balatonfüredi fürdőintézethez

A könyv szerzője, Lichtneckert András levéltáros, úgy találta, hogy Écsy László szerepe olyan jelentős volt Balatonfüred történetében, hogy önálló kötetet is megérdemel munkássága. Többek között volt a Balaton Gőzhajózási Társaság vezérigazgatója, a fürdőtelepi posta első postamestere, a balatonfüredi színház intendánsa, a Balaton Egylet alapító tagja. 1885-ben királyi tanácsossá nevezték ki.

Écsy László életrajzát a kötet első részében olvashatjuk. Élete több szállal kötődik Győr megyéhez. 1807. december 1-jén született Péren. Gimnáziumi tanulmányait 1821-től a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte. Érettségi után 1831-ben a Győri Jogakadémián szerzett oklevelet, melynek birtokában előbb Győr város alkalmazásában írnokoskodott, majd 1832-től Pannonhalmán a Bencés Főapátságban dolgozott. 1833-ban ügyvédi vizsgát tett. Pannonhalmáról került 1834. szeptember 29-én Tihanyba, a bencés apátságba ahol kezdetben írnokként dolgozott majd szorgalmát és tehetségét bizonyítván, a bencések 1835-ben Balatonfüredre helyezték ahol kezdetben fürdőfelügyelő, majd 1867-től fürdőigazgató. A fürdő akkor a bencés rend tulajdonában, majd a következő évtől a Tihanyi Apátság kezelésében működött tovább. Miután megismerte új munkahelyét és annak adottságait, hozzálátott a hiányosságok pótlásához, a legszükségesebb fejlesztések végrehajtásához. 1854-ben tanulmányúton járt a Monarchia fürdőhelyein, hogy tapasztalatait Balatonfüred fejlesztése érdekében hasznosítsa, melyről naplót is vezetett.

Kapcsolatokat épített és tartott Balatonfüred, Pannonhalma és Veszprém neves személyiségeivel, többek között Jókai Mórral és a fürdő híres vendégeivel.  A kötet nagyobb része valójában forráskiadvány, mely közli Écsy László írásait, 166 levelét és két összefoglaló tartalmú dokumentumot a fürdővel kapcsolatosan. A könyvet néhány illusztráció, irodalomjegyzék, helynévmutató, személynévmutató zárja. A közölt iratok a személyiség megismerésén túl a hely és a kor szélesebb körű kutatásához is segítséget nyújtanak.

Megtekintés az online katalógusban

2018.02.27