71
Molnár V. Attila: Kitaibel – Egy magyar tudós élete
Vargáné Blága Borbála ajánlata

molnar-v-attila-kitaibel-egy-magyar-tudos-elete

A kiadvány teljességre törekvően mutatja be az egyik legsokoldalúbb, legnagyobb hatású magyar természettudós, Kitaibel Pál életét, ismeretterjesztő monográfiaként, olvasmányos stílusban, számtalan igényes fotó kíséretében.

Kitaibel Pál magyar botanikus és kémikus összegyűjtötte és leírta Magyarország növényeit, kőzeteit és ásványvizeit. Kora természettudományainak szinte minden ágában dolgozott. A Sopron vármegyei Nagymartonban született 1757. február 3-án. A középiskolát Sopronban, illetve az utolsó gimnáziumi osztályt Győrben végezte. Pest-Budán az orvosi egyetemen folytatta tanulmányait, 1785-ben avatták orvosdoktorrá. Negyedéves orvostanhallgató volt, amikor kinevezték az egyetem vegytani-növénytani tanszékén Winterl Jakab professzor tanársegédjévé, majd adjunktusává. A tanszék egyik feladata a botanikus kert (a „Füvészkert”) gondozása volt. Kitaibel nem tartott előadásokat, a tudományos munkának élt. Elsősorban botanikával foglalkozott, de emellett ásvány- és földtani megfigyelések, kémiai, hidrológiai, balneológiai és geofizikai eredmények, valamint állattani felfedezések is maradandóan bizonyítják polihisztor voltát. 1807-ben kinevezték a Füvészkert igazgatójává. 1817-ben hunyt el Pesten.

Az életét, sokoldalú munkásságát bemutató kötet szerzője Molnár V. Attila botanikus, aki a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszékének munkatársa és a kosborfélék (azaz orchideák), illetve egyéb ritka és veszélyeztetett növények (például látonyák) rendszertanát, ökológiáját kutatja.

Könyvében nem csupán Kitaibel részletes életrajza, hanem a legkülönbözőbb tudományágak (növény-, állat- és ásványtan, kémia, geofizika, néprajz) terén elért eredményeinek bemutatása, valamint korának, kortársainak, fő művének ismertetése is megtalálható, mindezeket színes térképek, fényképek és korabeli dokumentumok reprodukciói illusztrálják. A művet olyan esztétikus formában szerkesztették meg, hogy aki csupán belelapoz, kedvet kap, hogy elolvassa…

A borítón látható festmény – Molnár V. Attila terve alapján – Heinczné Rási Katalin alkotása.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.09.19