2078
Orbánné dr. Horváth Márta: Győri emlékhelyek és köztéri alkotások

A győri helytörténetírás hiánypótló lexikona a közterek szobrászat körébe vonható műtárgyait: szobrokat, emléktáblákat, emlékoszlopokat, domborműveket foglalja adattárba 737 tételben. Orbánné dr. Horváth Márta könyvtáros, helytörténeti kutató az Ady Endre utcai Csermák-ház táblájától kezdve a Zsellér utcai márvány határkőig a közterületek neveinek betűrendjében veszi számba az emlékműveket.

A kiadvány a győri emlékállítás rövid történeti áttekintésével indul. A szócikkek azonos szerkezetűek: a fekete sávban kiemelt sorszám, utcanév alatt a műtárgy közismert elnevezése, besorolási kategóriája (emlékmű, emlék, épület, várostörténeti, alapító, utcanévtábla, dombormű, hálakereszt), valamint az emlékeken látható szövegek betűhív másolata olvasható. Az azonosítást segíti, hogy a jelentősebb emlékekről fekete-fehér fotókat közöl. A szócikkeket általában válogatott forrásjegyzék zárja, amelyben monográfia, tanulmány, újságcikk éppen úgy szerepel, mint közgyűlési határozat hivatkozási száma.

Helytörténeti szempontból rendkívül értékes az egyes emlékművekhez kapcsolódó események leírása, irodalmi, művészettörténeti, históriai személyek bemutatása, rövid életrajza. Rövid utalás található az emlékállítás körülményeire, idejére, a megrendelő, kezdeményező és az alkotó kilétére. A használt rövidítések jegyzéke az adattár elején, a hely-, név- és tárgymutató, valamint a képek jegyzéke a végén került elhelyezésre. A témában való további tájékozódásra lehetőséget a bőséges irodalom- és forrásjegyzék kínál.

A szerző alapos könyvtári és levéltári kutatásokat, sajtószemlézést végzett, kitartó terepmunkát folytatott, melynek eredményeként kiemelkedő adattárral gazdagította a győri honismereti irodalmat. A mű a 2001-ben megjelent Emlékművek, emléktáblák győri kisklexikona c. könyv átdolgozott és kibővített kiadása.

2018.02.05