2573
Horváth Sándor Domonkos: A győri és a soproni ügyvédi kamara története 1875-2014


Horváth Sándor Domonkos A győri és a soproni ügyvédi kamara története 1875-2014 című hiánypótló kötete a győri és a soproni ügyvédek, illetve a kamara történetén keresztül mutatja be városunk egy nagyon érdekes szeletét egy igen különleges nézőpontból.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara története 1875-ben kezdődött a győri és a soproni ügyvédi kamara megalapításával. A két testület sorsa a második világháborút követően egybe fonódott a megyei hatókörű kamara megalakulásával. Mindkét szakmai szervezet a térség igen befolyásos közéleti tényezője lett, bizonyos időszakokban a teljes Észak-Dunántúlra kiterjedt hatókörük.

A történeti visszatekintés elsősorban a kamarák fennmaradt irataira, valamint a korabeli sajtóra támaszkodott. A jogász szerző nagyobb korszakokra osztva ismerteti a két testület történetét, kezdve az ügyvédi hivatás történeti bemutatásával, majd az ügyvédi kamarák létrejöttét, az első huszonöt évet és az első világháborús időszakot foglalja össze. A következő fejezetek a két világháború közötti időszakot, a második világháborús éveket, az autonómia elvesztését 1946-ban, az 1956-os eseményeket, az azt követő ügyvédpert, az önállóság visszanyeréséig tartó időszakot, valamint zárásként a rendszerváltástól napjainkig terjedő negyedszázadot tárja fel.

A kötet a kamarai tagok fotóiból álló képmelléklettel, jegyzetekkel és névmutatóval zárul.

2018.02.03