64
Márai Sándor: A szegények iskolája
Polczer Adél ajánlata

marai-sandor-a-szegenyek-iskolaja

Márai Sándor A szegények iskolája című esszéjét 1933-ban jelentette meg a Pantheon Kiadó. Ebben az ember létállapota felől közelíti meg a szegénység fogalmát, tartalmát, s önmagát is közéjük sorolja. A mű sztoikus gondolatokon alapuló próbálkozás az élet titkával szemben, ugyanakkor az egész írást átszövi az irónia: nem tudományos értekezést írt, hanem „szatirikus esszét”, ahogyan Bálint György fogalmazott.

Márai maga kézikönyvnek nevezi ezt az írását. Kézikönyv, azaz használati utasítás a szegénységhez. Ahogyan írja előszavában, az emberiség kilenctized részének szól akkor ez a könyv, akik mindannyian az egytizedhez szeretnének tartozni, és az ő állandó boldogtalanságuk miatt a világ „elkanászodik”. Pedig mikor a szegénység járványszerűen terjed a világon, ki kell „képezni” a szegénységre azokat, akik váratlanul idekerültek. Az újszegények éppoly ízléstelenül tudnak viselkedni, mint az újgazdagok. Egy kézikönyvnek tehát ki kell elemezni állapotuk igazi mivoltát, meg kell tanítani őket az életöröm lehetőségeire, amelyek egy kazamatán belül is rendelkezésükre állnak. Nyilvános, állami tanfolyamokon kellene oktatni a szegénység technikáját, „mielőtt még teljesen elhülyül az emberiség a szegénységben”. Ebben a tárgykörben szabadon röpdös Márai játékos kedve, iróniára, sőt öniróniára is hajló természete. Lehet, hogy frivolan hangzik, de ez az írónak talán a legszellemesebb, legszórakoztatóbb írása.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.08.08