80
Kovács Krisztián, Szilágyi Dániel (fel. szerk.): Tér-kép 2021
Borbély Tamás ajánlata

kovacs-krisztian-szilagyi-daniel-ter-kep-2021

2022-ben jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal gondozásában a Tér-kép 2021 címet viselő kiadvány. A kötet 7 nagy fejezetben közöl Magyarország társadalmára és gazdaságára vonatkozó statisztikai adatokat, térképeket és infografikákat. Mindenekelőtt a szabad vállalkozási zónába tartozó települések főbb jellemzőiről, a belföldi vándorlás alakulásáról, a társadalom területi különbségeiről, de akár a turizmusról, az infrastruktúráról, a koronavírus-járvány hatásairól, valamint az európai uniós regionális különbségekről egyaránt találunk információkat.

A színes infografikák jól strukturáltak, könnyen átláthatók, így a laikus felhasználó számára is érthetővé és érdekfeszítővé teszik a KSH által közölt adatokat. A számok, mutatók és térképek mögött az ország és az egyes régiók gazdasági, társadalmi folyamatairól láthatunk pillanatfelvételt a 2021-es esztendő kapcsán. A kötet helyismereti szempontból fontos olvasmány, hiszen napjaink folyamatairól pontos és hiteles információkat nyújt.

Megyénk társadalmáról és gazdaságáról számos információ leolvasható, az olvasó vagy kutató így következtethet a közelmúltban történt változásokra, esetleg a várható jövőbeli tendenciákra. A kiadvány előnye, hogy összehasonlíthatóvá teszi a megyék és járások értékeit, így nem csupán kiragadott információkat találunk, hanem valamennyi adat tágabb kontextusban értelmezhető. A kötet végén módszertani tájékoztató és ábrajegyzék segíti az eligazodást.


Megtekintés az Online Katalógusban

2023.05.23