116
Megzenésített vers: Sebő Együttes - Rejtelmek
Berente Erika ajánlata

sebo-egyuttes-rejtelmek

Rejtelmek, ha zengenek, / őrt állok, mint mesékbe. / Bebujtattál engemet / talpig nehéz hűségbe. / [Dom, dom, dom-dana, dom. / Dom-dana, dana-dana, dom.]” Aki ismeri ezt a verset, valószínűleg dúdolta, amikor végigfutott a szeme a sorokon. Igen, József Attila is énekelhető – köszönhető Sebőéknek, s milyen jó dolog is ez! A költészet dallamok szövegeként született valahol nagyon régen, az idők mélyén. A muzsika ugyanis olyan húrokat pendít meg bennünk, amit a kimondott papiruszra / pergamenre / papírra vetett szavak nem mindig képesek megtenni. Az énekelt vers egyformán szól a görög rabszolgához, a római patríciushoz, a frank trubadúrhoz, a walesi paraszthoz, a magyar hajdúhoz, a kosztos diákhoz, a besorozott bakához, az őt hazaváró menyasszonyához.

Az énekelt versek műfaját a népművészet örökítette át; a dallamok különféle szövegekkel való felruházása még a 17. század elején is megszokott volt a néphagyomány esetében. E szép hagyomány életben tartását, újjászületését szolgálja a Sebő Együttes több évtizede. A magyar nyelv különleges adottsága, hogy a görögök időmértékes versformája nyelvünkön is „működik”. Erre a jellegzetességre alapoz a lemez anyaga is, mert a CD-n Horatius mellett csupa magyar, túlnyomórészt XX. századi költő versei hangzanak el – megzenésítve.

A lemezen a Sebő Együttes tagjai – Sebő Ferenc, Barvich Iván, Orczi Géza, Perger László – mellett vendégként Palya Beát is hallhatjuk.

Tracklist:
01. Balassi Bálint: Egy katonaének
02. Weöres Sándor: Jubilus
03. Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz
04. Weöres Sándor: Valse Triste
05. Weöres Sándor: Haláltánc
06. Horatius: Q. Delliushoz (Görgey Gábor fordítása)
07. Orbán Ottó: Hallod-e te sötét árnyék
08. Nagy László: Ez az álom nyughatatlan
09. Berzsenyi Dániel: A közelítő tél
10. Orbán Ottó: Egy jó borivó vágáns éneke
11. Balassi Bálint: Aenigma
12. Balassi Bálint: Hogy Juliára talála
13. Babits Mihály: Szerenád
14. Csokonai Vitéz Mihály: Az esküvés
15. Horatius: Aristius Fuscushoz (Justus Pál fordítása)
16. Weöres Sándor: Jobb s bal
17. Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
18. József Attila: Rejtelmek

Megtekintés az Online Katalógusban

2023.04.21