889
Dr. Barsi Ernő: Daloló Győr
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

barsi-erno-dalolo-gyorA szerző, Dr. Barsi Ernő magyar néprajzkutató, zenepedagógus, zenetörténész 2013-ban hunyt el Győrött. A kötetet feleségének ajánlotta a következő szavakkal: „Kivel együtt neveltük ebben a városban értékeink megbecsülésére, hagyományaink ápolására, a szép muzsika szeretetére nemzedékek egész sorát”. 1955-től már rendszeresen gyűjtött népzenei anyagokat. Először szülőfalujában, majd később Győrött, Győr környékén, a Rábaközben, a Szigetközben, a Sokoróalján (aztán az ország több táján és az országhatáron kívül is).

Gyűjtéseit a „Daloló” sorozatban jelentették meg: Daloló Őrvidék, Daloló Rábaköz, Daloló Szigetköz, Daloló Sokoróalja, stb. Ezek sorában kicsit szokatlan a 2017-ben megjelent Daloló Győr kötet, amely dalokat, mondókákat közöl egy ipari városból, Győrből és Győrről.

A népköltészeti alkotásokat falvakban szokták gyűjteni, pedig Barsi Ernő véleménye szerint „szinte napjainkig fennmaradt a szó szoros értelemben népdalnak nevezhető réteg”. Arra a megállapításra jutott, hogy a múlt század elején még nem vált el élesen egymástól a falu és a város szájhagyományozó kultúrája. A gyűjtött gyermekdalok képezik Győrött a legarchaikusabb népdalkincset. Külön fejezetbe kerültek a Győr nevével kapcsolatos, egy másikba a történelmi eseményekhez kapcsolódó dalok. Érdekes a Sárgára van a szövőgyár meszelve fejezet, melyben a gyárak, mesterségek költészetét találjuk meg, egy másik részben pedig dalokat a győri gyűjteményekből.

A dalolási alkalmak, dalkincs Győrben fejezet a szerző tanulmánya, mely a közölt dalok hátterét vizsgálja, a dalkincs jellegzetességeit összegzi. A kötetet adattár, dalszöveg mutató, valamint függelék zárja.


Megtekintés az Online Katalógusban

2018.01.09