1373
Rendezvény beszámoló: A lovasíjász
Filmklub

Január 18-án, a Központi Könyvtár klubhelyiségében A lovasíjász című filmet tekinthették meg az érdeklődők. Kaszás Géza alkotásának főhőse, Kassai Lajos hosszú utat tett meg, mezőgépi dolgozóból váltott, hogy kedvenc foglalatosságában kiteljesedjék, s a tökély lehető teljességére fejleszthesse íjásztudását lóhátról. A megszerzett készséget aztán mind szélesebb körben kívánta átadni, amely – mondhatni – az élethivatása lett. Egy tizenöt hektáros tanyán él, ahol társai az állatok.

Kassai Lajos az állatokat féltő gondossággal látja el, mindegyik számára biztosítja a természetes életteret. Az élet tiszteletét vallja. A feltételezett hun-magyar rokonság nyomábann tájékozódik, felkeresi Belső-Mongóliát, ahol megerősítik feltételezésében. Elégedetlen a Magyar Tudományos Akadémia tudósainak hagyományos finnugor elméletével.

Őseink fegyverzetének elengedhetetlen része volt az íj, ennek készítésében is mesterfokot ért el. Testét és szellemét szorgosan edzette, nem riadt vissza a legnagyobb terhelésektől sem. A filmben megismerkedünk pedagógiai elveivel, a jelenlegi iskolai intézményrendszer teoretikus nevelése nem hagy teret a praktikus gyakorlati ismereteknek. Úgy véli, nem mindenki alkalmas nevelőnek; hangsúlyozza, hogy a példaképek mindenek előtt valók.

Csodálhattuk mesterlövészetét, ahogyan lóhátról találja el a kiszemelt különböző célpontokat. Tanítványait szeretetteljes szigorral, céltudatosan vezeti. Tárgyszerűen bírál, dicsér, megállapításai mindig előremutatóak, sohasem szól bántó szándékkal, a nehézségeket humorral oldja. Érvényesül a vezető dominanciája, s mivel önmagával is felettébb igényes, követelményeit a közösség elfogadja. A személyiségek értékelésébe bevonja az érintetteket. Nem mond példabeszédeket, mellőzi a prédikációt, azt akarja elérni, hogy az egyén maga fogalmazza meg a teendőt. A cél önmagad csiszolása, s akkor mind közelebb kerülsz vágyaid beteljesüléséhez.

Látjuk a növedékek szintvizsgáztatását, sikereit, botlásait. A test edzése mellett a magyar szellem, hagyomány, kultúra ápolása is fontos; hallunk szavalatokat, énekeket, nyomon követhetjük a csoportot külföldön, tanúi lehetünk egy sikeres versenynek, ahol kiemelkedő eredmények születtek.

A globalizáció térhódításával fokozottan kell törekedni a nemzeti identitás megőrzésére, a népi kultúra ápolására, az ősi mesterségek felelevenítésére. A finnugor vagy hun probléma a nemzeti önbecsülést érzékenyen érinti. Mindkét tábornak akadnak hívei, a hun eredet azért dagasztaná a magyar kebleket, hiszen olyan birodalomalkotó nép örökösei lennénk, akik az Uráltól a Rajnáig terjesztették ki fennhatóságukat. A helyes történelmi ismeret hasznára van a közösségnek, hiszen összekovácsoló erő.

Kínai vendégszerepléskor hangzott el az a humoros szabadkozás, hogy a vezető elnézést kért azért, hogy a kínaiakat a Nagy Fal felépítésére kényszerítette. Meglepetésszámba ment az a tekintélyes városmaradvány, melynek feltárása az ősi nép kultúrájáról alkotott elképzeléseinket nagyban módosíthatja.

Csiszár Antal