1070
Rendezvény beszámoló: A Nagy Háború 1914-1918. Nr. 14.
Előadássorozat a Kisfaludy Könyvtárban

Pénteken Cserhalmi Zoltán történész- muzeológus előadását hallgathatták meg az érdeklődők a Kisfaludy Könyvtár rendezvénytermében a Nagy Háború 1914-1918 című történelmi előadás-sorozat keretében.

Az előadó Schima Bandi hagyatékáról, és az első világháború vonatkozásairól beszélt. Például, hogyan tükröződött a karikatúrákban a háború számtalan arculata. A karikatúrák képeslap formájában jutottak el Schima Bandi barátaihoz. Az alkotót az élet szülővárosából, Orosházáról, Győrbe sodorta, s itt érte a halál is, 1959-ben. Pozsonyban szakiskolai tanárként dolgozott, míg a háború utáni békekötés következtében a határok meg nem változtak.

Az emberiség első totális háborúja nem csupán a harctéren, de a hátországban is éreztette hatását. A karikatúrák utalnak a lövészárkok borzalmaira, ellenpontozásként ironikus beállításban mutatják be a harcoló feleket. A rajzok tükrözik a fokozatosan erősödő közellátási nehézségeket, a vágtató inflációt is. Epés szarkazmussal átitatott kommentárok leplezik le a társadalmi igazságtalanságokat, melyek ostorként csattannak a kisember hátán, míg a hadimilliomosok lefölözik a hasznot…

Gyilkos erejű gúnyrajz emeli ki a történelmi Magyarország szétszaggatását, a mélységes megalázottságot.

Schima Bandiban a háború folyamán egyre inkább felülkerekedett a pacifizmus, a háborúk elutasítása a humanizmus nevében.