260
Ö. Kovács József: Vidéki Magyarország 1945-1970
Borbély Tamás ajánlata

o-kovacs-jozsef-videki-magyarorszag-1945-1970

Ö. Kovács József történész, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos igazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára 2015-ben jelentkezett forráskiadványával, melyben az erőszakos, szovjet mintát követő kollektivizálás megrázó, egész életeket befolyásoló eseménysorozatának válogatott forrásait közli.

A kötet bevezetésében a kommunista diktatúra történeti forrásairól és azok olvasatairól találunk tanulmányt, mintegy útmutatásként a kötet dokumentumainak jobb megértéséhez. Ebben a fejezetben felhasznált irodalom és kronológia is segíti a tájékozódást. Ezt követően 360 dokumentumot közöl a szerző, melyek az egész ország területéről válogatva adnak képet a kollektivizálás folyamatáról. A források különböző aspektusokból közelítenek a vidéki Magyarország számára döntő jelentőségű eseményekhez: olvashatunk például jelentéseket „tsz-ellenes cselekményekről” és azok pártállami megítéléséről, a kollektivizálási kampányról és a helybéli „fogadtatásról”, de találhatók levelezések is, melyek a falvakban tapasztalt reakciókról, a kollektivizálás nyomán uralkodó feszültségekről számolnak be. A rendkívül sokrétű források átfogó képet adnak a gyakran erőszakos átalakulás folyamatáról. Mind a hatalmi gépezet szerveinek megnyilvánulásai, értelmezései és utasításai, mind pedig az elszenvedő lakosság reakciói, dilemmái megjelennek a kötet lapjain.

A forráskiadvány által közölt 360 dokumentum közül számos kapcsolódik megyénkhez, illetve a megye településeihez. Olvasható többek között az MSZMP PB-ülés jegyzőkönyvének részlete a Győr megyei kollektivizálásról, 1959-ből, de találunk feljegyzést a karhatalmisták Győr-Sopron megyei túlkapásairól is. Ezeken kívül betekintést nyerhetünk például acsalagi, sokorópátkai vagy éppen höveji eseményekbe. A kötet végén helynévmutató segíti a településekre vonatkozó információk közötti eligazodást. A kötet rendkívül fontos a helytörténeti kutatás számára, hiszen a kommunista diktatúra megyénket és elsősorban a falvakat érintő történetének megkerülhetetlen dokumentumait közli.


Megtekintés az Online Katalógusban

2022.08.02