1466
Rendezvény beszámoló: Vendégünk Benkő László
Író-olvasó találkozó a Marcalvárosi Fiókkönyvtárban

November 23-án a Marcalvárosi Fiókkönyvtárban tartott Benkő László író színvonalas vetítettképes előadást Szent László élete címmel. Végigkísérte a király felmenőinek geneológiáját, kitért a kereszténység felvételére, plasztikusan vázolta az uralkodó hatalomra jutásáig terjedő időszak mozgalmas belpolitikai viszonyait, helyünket a nemzetközi erőtérben, intrikákat, a királyok feltételezett halálmódját, a hercegek menekülését, majd visszatértét, a régi és az új rend küzdelmét, beilleszkedésünket a keresztény Európába mint korparancsot, az uralkodóházból származó lányok helyzetét a fiúkhoz képest.

Láthattuk, hogy királyaink közül többen (István, László) szentté avattattak, a csodás elemeket a felavatás során, beszélt fontos nemzeti ereklyéinkről. A vetített képeken megjelentek a kor harci eszközei: íj, kard, buzogány, páncélzat és pajzs. Tanúi lehettünk nomád támadások visszaverésének, megismerhettük a Kárpát-medence geomorfológiai viszonyait, a gyepűelvet, nagy kiterjedésű vizenyős-lápos térségeket. A névetimológiák sem maradtak el (Pest, tűzhely,
A fazekasok égetőkemencéi). Továbbá betekintést nyertünk a dukátus világába.

Csiszár Antal