276
Németh Ildikó (szerk.): Hegykő történelme
Borbély Tamás ajánlata

nemeth-ildiko-hegyko-tortenelme

2021-ben impozáns monográfia jelent meg Hegykő történelméről. A közel 500 oldalas munka hét nagy fejezetben részletezi a Fertő-parti település múltját. A kötet szerzői Kelemen István, Ifj. Nemes András, Osváth Ádám, Szigethi István és Zambó Júlia. A szerkesztői munkát Németh Ildikó vállalta. 

Az első fejezetben Hegykő korai történetéről olvashatunk, elsősorban régészeti leletek, valamint okleveles források feltárása, értékelése révén. Ezt követően a Nádasdyak és Széchényiek időszaka következik, hosszú ideig ugyanis ez a két család volt a község birtokosa. A továbbiakban külön fejezet foglalkozik az 1850-es évektől a Horthy-korszak lezárásáig tartó időszakkal, majd az egyháztörténet és iskolatörténet részletes bemutatása kap helyet. Ezután a szocializmus évtizedei, majd a rendszerváltás utáni korszak főbb információi szerepelnek a kötet lapjain. A monográfia utolsó nagy fejezetében egy néprajzi kitekintés olvasható, mely a helyiek 19-20. századi mindennapi életét mutatja be. A Függelékben a község története szempontjából jelentős, illetve érdekes forrásokkal ismerkedhet meg az olvasó. A munkát irodalomjegyzék, képjegyzék, valamint szerzői köszönetnyilvánítás zárja.

A kötet érdeme, hogy a község történelme kapcsán az élet szinte minden területére igyekszik kitérni. Például a demográfiai változások, az egészségügy, a művelődés, a sportegyesületek éppúgy helyet kapnak, mint az útmenti szobrok és keresztek, a kereskedelem, illetve vendéglátás, vagy a különféle programok, rendezvények. A kötet színvonalát a részletes és bőséges irodalomjegyzék, valamint a levéltári források precíz feldolgozása, ismertetése is mutatja.

Kijelenthető, hogy Hegykő történelméről rendkívül részletes, átfogó és minden tudományos igényt kielégítő monográfia született. Nem véletlen, hiszen a szerzők között történészt, régészt, néprajzkutatót egyaránt találunk. A monográfia ezúttal sem kizárólag a település lakói, esetleg az elszármazottak számára lehet érdekes. A helytörténeti kutatók, a Fertő-tó, illetve Sopron vármegye múltja iránt érdeklődők szintén haszonnal forgathatják.

Megtekintés az Online Katalógusban

2021.11.30