117
Hansági Ágnes és Hermann Zoltán (szerk.): A két Kisfaludy. Tanulmányok
Borbély Tamás ajánlata

hansagi-agnes-hermann-zoltan-a-ket-kisfaludy

A megyénkhez szorosan köthető irodalmár testvérpár, Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly az elmúlt évtizedekben nem került az irodalomtörténettel foglalkozók figyelmének középpontjába. Kisfaludy Sándor emlékének ápolása jórészt a sümegi és balatonfüredi, Károly kultusza pedig a győri lokálpatriótáknak köszönhető. A hiány pótlása és az újrafelfedezés volt a célja a 2015-ben megrendezett balatonfüredi konferenciának, amely egyúttal a tudományos diszkusszió fókuszába állította a két szerzőt. A Tempevölgy folyóirat és a Károli Gáspár Református Egyetem Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékének közreműködésével megrendezett tudományos tanácskozás keretében elhangzott előadások szerkesztett változata 2016-ban jelent meg A két Kisfaludy címen. A kötetet Hansági Ágnes és Hermann Zoltán szerkesztették.

Az előadások, illetve a tanulmányok az 1801-től 1844-ig tartó időszak Kisfaludy-szövegeinek és a két életmű hatástörténeti összefüggéseinek újraértelmezésére vállalkoztak. A tizenhárom közreadott tanulmány között olvashatunk például Kisfaludy Sándor nyelvújítást érintő nézeteiről, az 1809-es inszurrekció emlékezetéről, irodalmi alkotásaik értékeléséről vagy éppen a testvérpár és kortársaik kapcsolatáról. A kötetben az irodalom- és művelődéstörténettel foglalkozók, valamint a Kisfaludy testvérek életműve iránt érdeklődők egyaránt találhatnak fontos információkat.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.03.30