106
Kálmán Imre (szerk.): A Győri Egyházmegye név- és címtára
Némáné Kovács Éva ajánlata

kalman-imre-a-gyori-egyhazmegye-nev-es-cimtara

2020-ban jelent meg a Győri Egyházmegye legfrissebb név- és címtára, adattára. A 18. századtól rendszertelenül napvilágot látó, azonos felépítésű és adatelemeket tartalmazó egyházi név- és adattárak, más néven sematizmusok fontos és hiteles adatforrások az Egyházmegye életéről és állapotáról. Többnyire tartalmazták kiadásuk időpontjában az egyházmegye szervezeti felépítését, valamint az egyházi személyek személyi adatait (születési helyét, felszentelésük időpontját, korábbi és jelenlegi szolgálati helyeit).

Győrött a korai névjegyzékek Streibig József nyomdájában 1771-től latin nyelven láttak napvilágot. Az adattárakat hagyományos felépítéssel, egészen 1947-ig közzétette a Győri Egyházmegyei Hatóság. A 20. század első felétől már a Győregyházmegyei Római Katolikus Főhatóság alá tartozó tanintézetek adataival is találkozhatunk, így a művelődés-, egyháztörténet és helyismerettel foglalkozók mellett az oktatástörténet iránt érdeklődők is haszonnal forgatták e köteteket.

A kommunista időszak alatt először 1956-ban a Győri Egyházmegye papságának névtára, 1956 című rövidke adattár jelenhetett meg. Ezt követte sokkal gazdagabb adattartalommal két sematizmus Győregyházmegyei almanach címmel 1968-ban Bánk József bevezetőjével, majd 1985-ben egy újabb kiadvány került kiadásra Bóna László és Grábits András szerkesztésében. A rendszerváltozás után a rövidebb terjedelmű, de az alapadatokat szerepeltető A Győri Egyházmegye névtára című kötetek rendszeresen megjelentek Bóna László és Németh Gyula szerkesztésében. A személyi-szervezeti-intézményi adatok mellett kisebb írásokat is tartalmazó Győregyházmegyei almanach eddig háromszor került kiadásra: 1995-ben, 2001-ben és 2011-ben.

A Győri Egyházmegye név- és címtára mostani, 2020-as kötete címében név- és címtár, de ennél bővebb tartalmú, szép kiállítású, 152 oldal terjedelmű, színes nyomtatású kiadvány. Borítóján a több mint ezer éves Győri Egyházmegye új címerét, hátsó borítóján az új logóját láthatjuk. A kötet elején egy képekkel gazdagon illusztrált összefoglaló tanulmány olvasható, amely a középkortól a 20. század végéig tekinti át a Győri Egyházmegye történetét. Ezt az eddigi 77 győri püspök frissített, történetileg hiteles időrendi névsora követi.

Ezt követően az Egyházmegye hivataljainak, benne az egyházi fenntartású oktatási, kulturális, jótékonysági és egyéb intézmények név- és címtárát találhatjuk, majd esperesi kerületenként az egyházmegye plébániáinak adatait. Újdonság az egyházmegye lelkipásztorai fejezetben, hogy a betűrendes ki-kicsoda életrajzi szócikkekhez arcképek is társultak. Az adattár használatát helységnévtár és névmutató is segíti.

A kiadvány felelős szerkesztője Kálmán Imre püspöki irodaigazgató volt, az Egyházmegye értékeiről Ács Tamás készített fotókat, de közlésre kerültek a Fortepan ingyenes képadatbázisából is archív felvételek. Az Egyházmegye papságának életrajzi szócikkeihez a fotókat Nagy István aranykoszorús fényképészmester készítette. A kiadvány nyomtatását Wölfinger Béla munkája segítette elő, nyomdai munkálatokat a soproni GB 2010 Kft. Nyomda és Könyvkiadó végezte.

Az időtálló, hasznos, informatív, szép kivitelű, gazdag adattartalmú kötetet a katolikus hívők és az Egyházmegye iránt érdeklődők figyelmébe ajánlom.


Megtekintés az Online Katalógusban

2021.01.26