586
Rendezvény beszámoló: Levéltári délutánok 12.
Győr a Rákóczi-szabadságharcban

Győr a Rákóczi szabadságharcban címmel tartott előadást Dr. Bagi Zoltán a Kisfaludy Károly Könyvtárban. Az előadás bemutatta a szabadságharc nemzetközi összefüggéseit, tekintve, hogy a küzdelem kimenetelét messzemenően meghatározta az Európa nyugati és déli frontjain zajló spanyol örökösödési háború. A harcok váltakozó sikerekkel zajlottak: mondhatni " hullámzott a front". Az ellenfelek katonái eltérő minőséget képviseltek mind felszerelés mind pedig katonai fegyelem terén - ez utóbbiról a kurucok esetében csupán erős fenntartással beszélhetünk.
Külső és belső ellenséggel egyaránt kellett harcolni, tekintve, hogy a labancok között sokan magyarok voltak: így polgárháborús jelleget is öltöttek az események; ráadásképp fosztogatások – oda-vissza - kísérték a szabadságharcot. Az összecsapások gyakran mészárlássá fajultak. Ezeknek a gyalogság volt az elsődleges kárvallottja, a lovasság általában egér utat nyert.
Régiónk hadi eseményeiről megtudtuk, hogy Sopront nem sikerült a kuruc hadaknak bevenniük - az ellenállást szőleik bánták. Ezt követően Bagi Zoltán térképvázlaton mutatta be a Győrhöz közeli, koroncói kurucok által elvesztett csata lezajlását. Hallhattunk a győri kuruc fiaskóról is, amikor a külvárosok rác lakosságát támadó kurucok-első sikereiken felbuzdulva- rablásba kezdtek. A győri várőrség egy része azonban rajtuk ütött, sokakat felkoncolt.
Hallhattunk példákat a túszejtésekről, s a kivégzésekről. A szabadságharc alatt működött egy hadifogolycsere bizottság, aminek székhelye Győr volt. Ennek holland és angol képviselői igyekeztek gátat vetni a fizikai megtorlásnak.
A téma még távolról sincs teljességgel feltárva: további elmélyült kutatásokat igényel.

Csiszár Antal