110
Galgóczi Károlyné: Ménfő, 1044-1934: dokumentumok
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

galgoczi-karolyne-menfo-1044-1934Galgóczi Károlyné, a győri megyei könyvtár nyugalmazott feldolgozó könyvtárosa több évtizede végez helytörténeti kutatásokat. Sógornője, Galgóczi Erzsébet írói hagyatékának gondozójaként hosszú ideig a Galgóczi Erzsébet Emlékszoba vezetője is volt. Mint ismert, az írónő maga is gyakran választott témát a szülőfalujában hallott történetekből, írásaihoz a szóbeszédet helytörténeti kutatásokkal egészítette ki.

Galgóczi Károlyné könyvtárosi szakértelemmel rendszerezte a hagyatékban maradt jegyzeteket, megkereste azok eredeti forrásait, a helyi és országos levéltárakban, könyvtárakban talált további dokumentumokkal egészítette ki azokat. Az összegyűlt adatokból először bibliográfiát és kronológiát szerkesztett, ebből született Az író faluja, Ménfőcsanak 1945-1970 címmel 2010-ben megjelent kötete is.

Jelenleg közigazgatásilag Győrhöz tartozik Ménfőcsanak, mely maga is több település összevonásából alakult ki. A kötet szerkesztőjének is lakóhelye Ménfő, mely kilencszáz évig (1044-1934-ig) viselte önállóan ezt a nevet. A dokumentumgyűjtemény visszatekintés Ménfő történetére, a név jelentésére, határaira, a település helyére és birtokosaira, kitérve az itt élők életmódjára, a megélhetésüket meghatározó földtulajdonra. A falura évszázadokon át jellemző volt a szőlőművelés, melyre sok levéltári forrást, adatot találhatunk a kötetben. A közölt dokumentumokat korabeli térképek, régi fotók sokasága és névmutató egészíti ki.

A kötet a Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ kiadásában, 2018-ban jelent meg. A kiadást támogató Szabó Jenő önkormányzati képviselő ezt írja a bevezetőben: „Az időben változó arcú, átalakuló település, Ménfő sorsát írta meg Galgóczi Károlyné ebben a dokumentumokkal hitelesen illusztrált, a személyes ismereteket, élményeket sem nélkülöző kötetben.”Megtekintés az Online Katalógusban

2019.08.27