121
Élet és életszentség: 25 éves az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont
Szokoly Mónika ajánlata

elet-es-eletszentseg-25-eves-az-aporBenkovich Ferenc pápai prelátus atya, a győri Szentlélek templom plébánosa gondozásában jelent meg a 25. évfordulóját ünneplő győri Apor Vilmos Oktatási Központ emlékkönyve. Létrejöttében természetesen közreműködtek sokan mások is: elhivatott és hívő emberek lelkes csapata, a győri katolikus közösség „kemény magja” és mindazok, akik hálával gondolnak vissza az itt töltött évekre.

Az intézmény húszéves jubileumára kiadott könyvből is tartalmaz részleteket a mostani kiadvány: Benkovich atya összefoglaló írása fontos dokumentációja a fejlődő Marcalvárosban (korábban Kun Béla lakótelepen) zajló rendkívüli építkezéseknek. Az 1987-ben átadott Szentlélek templom építésével kezdődő történet egy heroikus küzdelem naplója. Felépült egy templom a rendszerváltás előtt, meglehetős ellenszélben, valamiféle megtűrt, furcsa kivételként: mintha csak Győr megérezte volna a változás apró előjeleit. Majd a sikeren felbuzdulva (egy korábbi elképzelésből kiindulva) megindult az iskolaközpont tervezése és kivitelezése is.

Az egy francia magánember, Jean Hindi nagylelkű adományával kezdődő történet példátlan összefogással folytatódott. A városvezetés és több nagy vállalat támogatásával, majd a győri és Győr környéki hívek lankadatlan önkéntes munkájával épült az iskola. A pápai prelátus, a lyoni provincia francia testvérei, belga és holland egyetemisták, ezenkívül cserkészek a világ minden tájáról szintén segítették a Czigány Tamás Ybl Miklós-díjas építész tervei alapján épülő komplexum születését. 1990-ben megérkeztek Magyarországra a Mária (Marista) Iskolatestvérek is, akik az 1994-ben átadott iskolaközpont fenntartójaként és patrónusaként működtek közre tizenöt évig. Szellemiségük, a keresztény ifjúság tanításához való hozzáállásuk és hitvallásuk meghatározta az iskola első évtizedét.

Koppány László, az Apor hajdani és Kiss Zoltán jelenlegi igazgatójának írása is olvasható a könyvben, de hozzászólt a marista Rémi testvér FMS és Platthy Iván nyugalmazott egyházügyi államtitkár is. Lehetetlen mindenkit megemlíteni, akik visszaemlékezéseikkel, történeteikkel méltatták az iskolát, és gazdagították a kiadványt. A könyvben komoly képanyag található, továbbá a fényképalbumban láthatjuk a tanári kar és a növendékek fotóit az óvodásoktól a gimnazistákig bezárólag. A régi „Aporos” diákok élményein és a pedagógusok ismertető írásain keresztül pedig képet kapunk az intézmény szerteágazó, nagy jelentőségű oktató-nevelő-gondoskodó tevékenységéről, mélységes hittel átszőtt, színes belső életéről és az őt éltető, összetartó keresztény közösség felemelő munkájáról.


Megtekintés az Online Katalógusban

 

2019.06.11