187
Flavius Blondus: Roma instaurata (Az újraálmodott Róma)
Ősze Mária ajánlata

flavius-blondus-roma-instaurataMátyás király híres könyvtárából, a reneszánsz idején a második legnagyobb európai könyvgyűjteményből, azaz a Bibliotheca Corviniana-ból származó kódexet őriz a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár. A Győri Corvinaként is emlegetett kéziratos könyvet, ha nem is az eredetit, immáron bárki kézbe veheti, ugyanis a Mátyás király-emlékév keretében 2018-ban jelentették meg újra fakszimile díszkiadásban, közös díszdobozban a mű magyar fordítását is tartalmazó kötettel, kibővítve egy DVD melléklettel.

Az 1467 körül Firenzében készült kódex a neves itáliai humanista, Flavius Blondus (1392-1463) Roma instaurata című munkáját tartalmazza. Ez a kódex kivételes abból a szempontból is, hogy a győri példány az egyetlen ismert, teljes kéziratos verziója Blondus írásának. Pontosan nem tudjuk, hogyan került a kötet városunkba, feltételezések szerint a kódex valahogyan Erdélybe kerülhetett, és onnan hozhatta magával Náprági Demeter, aki 1606-tól haláláig volt győri püspök.

Blondus IV. Jenő és V. Miklós pápáktól kapott megbízás alapján vette számba Rómában az ókori maradványokat, szakértő gárda segítségével felmérést készített Róma ókori hagyatékáról, épületmaradványairól. A nagyszabású munka végső célja az volt, hogy hol indulhatnak régészeti feltárások. A nagyszerű humanista műve komplex, tudományos igénnyel megírt értekezés, amely új szemlélettel gyűjtötte egybe az antik Róma fennmaradt emlékeit, sőt adalékot nyújt a római életről is. Blondus munkája során az ókori római szerzők írásait is felhasználta, ezek segítségével próbálta beazonosítani a fennmaradt emlékeket, csak néhány alkalommal tévedett.

A magyar nyelvű kötet két részből áll. Egyrészt tartalmazza Blondus művének Zsupán Edina által készített, jegyzetekkel ellátott bravúros fordítását. Másrészt magában foglal egy, a megértést elősegítő 188 oldalas tanulmányt, amelyet a neves régész és művészettörténész, Póczy Klára írt. Ebben egyaránt szó esik a könyv szerzőjéről és koráról, de az ókori, a középkori és a 21. századi Rómáról is. A két közreműködő munkája révén a magyar nyelvű változat az érdeklődők számára egyszerre nyújt élményt és óriási tudást.

A két könyvet nagyszerűen egészíti ki a DVD, amely szintén két részből áll. Az első részben található az eredeti corvina digitalizált változata és magyar fordítása, Póczy Klára tanulmánya, valamint egy képgaléria (egyrészt Róma antik emlékeit kutató és felmérő Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) metszeteiből, másrészt Szabó Béla fotóművész által a 21. századi Rómában található ókori maradványokról készült fotóiból). A második rész pedig egy negyedórás dokumentumfilm a győri corvináról.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.04.09