104
Torma Margit: ''Én többet aligha látlak benneteket...''
Vargáné Blága Borbála írása

torma-margit-en-tobbet-aligha-latlak-benneteketTorma Margit pedagógus, helytörténész az „Én többet aligha látlak benneteket...” című hiánypótló műben a Sopron környéki Újkér község és a hozzá tartozó települések és falvak világháborús áldozatainak állít emléket. A könyvborítón a falu szülötte, Giczy János festőművész utolsó alkotása, Az életért, 1914-2014 szárnyasoltár-kép két részlete látható.

Az újkéri katolikus templom emléktábláján ott áll az első világháborús hősök névsora. Nem szerepel rajta valamennyi hősi halott, mert az eltűntek családtagjai közül többen remélték, ha nem vésik a táblára a hozzátartozójuk nevét, talán visszajön még…

A kötet szakmai ajánlását dr. Boros Ferenc történész, a katonai ajánlót Orosz László Sándor százados írta. A könyv a bevezető után egy terjedelmes tanulmánnyal folytatódik, ami a falu és a hozzá kapcsolódó helységek, falvak (Felszopor, Alszopor, stb.) történelmi múltját ismerteti. Bemutatja a térség földrajzi, természeti adottságait, a községek jogi, társadalmi kapcsolatait, kitér a korabeli egyház- és iskolapolitikára, illetve részletesen foglalkozik az első és második világháború olyan eseményeivel, melyek a falu lakosságát érintették.

A falu történelmi hátterének bemutatása után először az első világháború, majd a második világháború katonáinak életrajzai következnek lexikonszerű, alfabetikus sorrendben. A szerző közel két évtizedes kutatómunka után mintegy hatszáz személy (200 háborús áldozat, 400 harci cselekményben részt vett polgári és katonai személy) tényszerű életrajzát készítette el. Felkutatta a hozzátartozók, családtagok, szülők, nagyszülők adatait is, akik elszenvedték szeretteik elvesztését, a háborúval járó nyomorúságokat. Gyűjtésének köszönhetően számos, jórészt archív fényképfelvétel is illusztrálja a leírtakat.

A könyv helyenként egy-egy személy történetén keresztül nyomon követi a családok sorsát is, láthatóvá válik, hogy a két világháború története több generáció életét nehezítette, számos esetben családi tragédiák sorozata volt. A korabeli drámai eseményeket közel hozva egy-egy életrajznál a még élő hozzátartozó visszaemlékezései is szerepelnek.

A könyvet irodalom- és forrásjegyzék, illetve az adatközlők névsora és a névmutató zárja.

Adatgazdag művével Torma Margit nem csupán az újkéri hősöknek állít emléket; olyan értékes helytörténeti dokumentumot hozott létre, amely családtörténetek, családfák összeállításához is jól használható.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.03.26