102
Ifj. Sarkady Sándor: Soproni honvédek a Donnál
Borbély Tamás ajánlata

ifj-sarkady-sandor-soproni-honvedek-a-donnalHúsz év gyűjtőmunkát követően 2018-ban jelent meg Ifj. Sarkady Sándor hiánypótló könyve, mely elsősorban fényképek és filmkockák révén enged betekintést a soproni honvédek világháborús mindennapjaiba. A kötet elején rövid ismertetés található a Sopron vármegyei alakulatokról; személyi állományukról és harcaikról a 2. magyar hadsereg kötelékében. Ezt követően a keleti harctérre indulástól követhetjük nyomon a honvédek útját, a „tűzkeresztségen”, majd a súlyos veszteségeket eredményező januári harcokon át a hosszú és viszontagságos hazaérkezésig.

A könyvben 169 számozott fotó látható, tematikus egységek szerinti bontásban. Ezek nem csupán a frontra érkezésről vagy a harcokról állítanak emléket, hanem olyan eseményeket, helyzeteket is megörökítenek, melyek szintén hozzátartoztak a háborús mindennapokhoz. Található fotó többek között a soproni csapatok által ejtett hadifoglyokról, a frontkatonák tábori miséjéről, a szabadságra siető katonákról vagy épp a sebesültek ellátásáról. A dokumentumok közelebb hozzák például a harcok szünetében pihenő honvédek „felszabadultságát”, a megsebesültek gondterheltségét vagy a bajtársaikat eltemetők méltóságteljes gyászának pillanatait.

Az egyedülálló gyűjtemény minden darabjához rövid magyarázó képaláírás tartozik, mely segíti a tájékozódást, és ismerteti a dokumentum forrását. A szerző kiemeli, hogy ezek összeállításához Szabó Péter hadtörténész nyújtott segítséget. A fotók mellett a kötetben részletek olvashatók visszaemlékezésekből, tábori lapokból és harctéri tudósításokból. A mű nagyon fontos része az utolsó fejezet, mely a Don-kanyarban elesett, eltűnt vagy hadifogságban esett Sopron vármegyei áldozatokról közöl részletes információkat. A táblázat betűrendben közli az áldozatok névsorát, az azonosításhoz szükséges további adatok (csapattest, születési idő és hely, stb.) megadásával. A szerző külön fejezetet szentel az elesett erdő- és bányamérnök hallgatóknak, akikről fényképpel és rövid életrajzzal emlékezik meg.

A Soproni honvédek a Donnál – A magyar királyi 7. könnyű hadosztály története fényképeken és filmkockákon 1942-1943 című dokumentumgyűjtemény méltó emléket állít a 2. magyar hadseregnek a végzetes áttörés 75. évfordulóján.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.01.29