146
Benedek Szabolcs: Kádár hét napja
Csiszár Antal ajánlata

benedek-szabolcs-kadar-het-napjaRemek könyvet vesz kézbe az olvasó Benedek Szabolcs Kádár hét napjával. A regény az októberi magyar forradalom utolsó napjaitól Kádár parlamenti útjáig követi nyomon az eseményeket. A szerző a kronologikus eseményláncot meg-megszakítva a főszereplő életútját vázolja, a mélyreható pszichológiai elemzés külön erénye a könyvnek. Végigkísérhetjük, hogyan lesz a forradalom idején megalakult nemzeti kormány államminiszteréből a másik oldalra sodródó, azt kiszolgáló „térfél” hazai helytartója, kinek neve egy több évtizedes korszakot fémjelez.

Kádár János szegény és csonka családból származott, irodagép műszerész szakmát szerzett, fiatalon kapcsolódott be a kommunista mozgalomba. Megjárta Horthy, majd Rákosi börtönét, életútja rendszerváltozások sorozata: Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Szálasi Ferenc, koalíciós időszak, végül proletárdiktatúra. Karrierje vargabetűs, de felfelé ívelő lett, melyet a Rákosi-éra börtönévei átmenetileg megszakítanak, de jó taktikus volt. A Kreml kínálta lehetőség váratlanul érte. Félve Rákosiék visszatértétől, újbóli bebörtönzésétől, dönthetett a miniszterelnökség elfogadása mellett, s ezzel a forradalom elárulójává vált.

A regény csakúgy bepillantást enged a szovjet politika akkori mozgatóinak világába, döntési mechanizmusaiba, mint főszereplőnk emberi, családi kapcsolataiba, édesanyjához való viszonyába, valamint házasságába. Egy olyan ember bontakozik ki előttünk, aki műveltségbeli hiányosságai miatt kisebbségi érzésekkel küzd, képzettsége hiányosságait buzgó olvasással igyekszik pótolni. Az általa képviselt politika körvonalairól is képet kapunk, melyben egyaránt elhatárolódik a baloldali, úgymond szektariánusoktól, de Nagy Imre vonalától is. Utal leendő teendőire, melyben a „korbács után a kalács” kap főszerepet.

A szerző tüzetesen tanulmányozta a szakirodalmat, azok termékeny beépítésével alkotta meg szépirodalmi regényét, melyben a tények mellett nyilván a szerzői fantázia is helyet kapott. A történész azt írja meg, ami megtörtént (dokumentumok felfejtése alapján), az író, ami megtörténhetett, de a befogadó számára hihetően hat. A történelem ugyanis nem csupán az, ami megtörtént, hanem az is hozzátartozik, ahogyan az adott kor embere az eseményekről gondolkodott, ahogy megélte őket.

Benedek Szabolcs könyve olvastatja magát, kézbe véve a kötetet lebilincselő stílusa letehetetlenül a foglyává teszi az olvasót.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.01.22