116
Szalay Balázs (szerk.): Király Iván harctéri élményei
Antaliné Hujter Szilvia ajánlata

szalay-balazs-kiraly-ivan-harcteri-elmenyeiA Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata gondozásában jelent meg az Emlékező rábaköziek sorozat 3. kötete: Király Iván harctéri élményei, Szalay Balázs szerkesztésében. A társulat lelkes tagsága kutatja Rábaköz múltját, menti értékeit, melyeket kiadványok és értékes előadások révén szélesebb körben is közzétesznek.

Király Iván (1894-1987) nemzetközi hírnévre tett szert mint ornitológus. Bogyoszlói születésű, a Hanság madárvilágának megfigyelője, és 35 éven át volt pedagógus Csornán, így sokan ismerték a Rábaközben is. Csorna történetét is kutatta, hiteles leírást készített az 1849. június 13-iki csornai csatáról is.

Életének meghatározó élménye volt, hogy az első és második világháborúban katonai szolgálatot teljesített. A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem hallgatója volt, amikor 1915-ben behívták katonának, és az orosz frontra vezényelték, majd 1916-ban az olasz frontra helyezték át. Az összecsapások szünetében fényképfelvételeket, feljegyzéseket készített, térképvázlatokkal illusztrált naplót vezetett. A második világháborúban is harcolt, 1943-ban sértetlenül hazatért, de újra behívták, orosz hadifogságba került, ahonnét csak 1947-ben került haza.

A kötetben olvashatjuk Király Edit emlékeit édesapjáról, Kálmán Gyula róla szóló írását, ezt követi Király Iván nyolc háborús novellája.

Szalay Balázs szerkesztő ezt írja a bevezetőben: „Még azoknak is tartogat különlegességet a könyvecske, akiket nem érdekel annyira a világháború, hiszen a szerző irodalmi igényességgel és a természetbarát szemüvegén keresztül fogalmazta meg harctéri tapasztalatait.


Megtekintés az Online Katalógusban

2019.01.15