Minőségmenedzsment

Minősített Könyvtár cím

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér szakmai munkája alapján 2018. évben elnyerte a Minősített Könyvtár címet. Az elismerést 2018. november 13-án Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára adta át.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér a cím használatára öt évig jogosult.

A könyvtár köszöni az olvasóknak, könyvtárhasználóknak, látogatóknak, hogy szolgáltatásainkat igénybe veszik életkortól függetlenül, észrevételeikkel, kritikáikkal, javaslataikkal hozzájárulnak munkánk eredményességéhez.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér pályázatát letölthetik a Szabályzatok, letöltések/ Minőségirányítási dokumentumok menüpontból, a minőségirányítási dokumentumokat pedig megtekinthetik alább.

 

 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi tér 2018-ban benyújtotta pályázatát a Minősített Könyvtár címre. A pályázat elbírálásához szükséges kritériumdokumentumok listája itt található, melyek közül a publikusak egy kattintással elérhetők.

1. Vezetés

1.1.Világos küldetés, jövőkép, alapvető értékek

Küldetésnyilatkozat (honlap)

Jövőkép (honlap)

SZMSZ (honlap)

Könyvtárhasználati szabályzat (honlap)

Könyvtárismertető (papíralapon/honlap)

Értékrend (honlap)

1.2. A könyvtár vezetése és működésének fejlesztése

SWOT elemzés (helyszín)

Stratégiai terv (honlap)

Munkaköri leírások (helyszín)

Szervezeti felépítés ábrája (honlap)

Belső és külső kommunikációs terv (helyszín)

Munkatervek, éves beszámolók (honlap)

Intézményi beszámoló 2015

Intézményi munkaterv 2016

Intézményi beszámoló 2016

Intézményi munkaterv 2017

Intézményi beszámoló 2017

Intézményi munkaterv 2018

Minőségirányítási beszámoló 2015

Minőségirányítási munkaterv 2016

Minőségirányítási beszámoló 2016

Minőségirányítási munkaterv 2017

Minőségirányítási beszámoló 2017

Minőségirányítási munkaterv 2018

KSZR beszámoló 2015

KSZR munkaterv 2016

KSZR beszámoló 2016

KSZR munkaterv 2017

KSZR beszámoló 2017

KSZR munkaterv 2018

1.3. A vezetői támogatás és példamutatás

A munkatársi értékelések eredményei (helyszín)

A szervezeti kultúra felmérésének eredményei (helyszín)

1.4. A vezető kapcsolatai a fenntartóval és más társadalmi partnerekkel

Partneri elégedettségi vizsgálatok és azok elemzése (honlap)

Használói elégedettségmérés 2015

Használói elégedettségmérés 2017

Innováció és elégedettségmérés

KSZR-vizsgálat 2015

KSZR-vizsgálat 2016

Online szolgáltatások elégedettségmérése

Rendezvényelégedettség

Beszámolók, munkatervek (honlap)

Intézményi beszámoló 2015

Intézményi munkaterv 2016

Intézményi beszámoló 2016

Intézményi munkaterv 2017

Intézményi beszámoló 2017

Intézményi munkaterv 2018

Minőségirányítási beszámoló 2015

Minőségirányítási munkaterv 2016

Minőségirányítási beszámoló 2016

Minőségirányítási munkaterv 2017

Minőségirányítási beszámoló 2017

Minőségirányítási munkaterv 2018

KSZR beszámoló 2015

KSZR munkaterv 2016

KSZR beszámoló 2016

KSZR munkaterv 2017

KSZR beszámoló 2017

KSZR munkaterv 2018

2. Stratégia

2.1. Stratégiát befolyásoló partneri igényeket és elvárásokat megalapozó tények, adatok

SWOT elemzés (helyszín)

2.2. Stratégiai célok kialakítása az igények, elvárások alapján

Stratégiai terv (honlap)

2.3. A stratégia megismertetése, bevezetése és felülvizsgálata

MIT ülések, munkaértekezletek emlékeztetői, jelenléti ívei (helyszín)

2.4. Innováció megjelenése a fejlesztésben

Innovációval, jó gyakorlatokkal kapcsolatos dokumentumok (helyszín)

3. Munkatársak

3.1. Emberierőforrás - menedzsment

Emberi erőforrás stratégiai terv (helyszín)

Projektleírások – kiemelve a munkatársak részvételét (helyszín)

3.2. A munkatársak kompetenciáinak fejlesztése

Munkatársi önértékelés (helyszín)

Továbbképzési terv (helyszín)

3.3. A munkatársak bevonása és felhatalmazása

Szervezeti kultúra felmérése (helyszín)

Értékelési szabályzat, ösztönzési stratégia (helyszín)

4. Együttműködés, partnerek, erőforrások

4.1. Kapcsolat a társadalmi partnerekkel

Partnerlista (helyszín)

Benchmarking elemzés (helyszín)

4.2. Kapcsolat a könyvtárhasználókkal

Panaszkezelési szabályzat (honlap)

4.3. Hatékony forrásgazdálkodás

 Pályázatok (helyszín)

Anyag és energiatakarékosságra utaló dokumentumok (helyszín)

4.4. Tudásmenedzselés, az információ belső kezelése

Belső kommunikációs terv (helyszín)

A tudásátadás és -hasznosulás rendjének bemutatása (helyszín)

4.5. IKT eszközök, e-szolgáltatások menedzselése

Honlap (honlap, helyszín)

Közösségi média felületei (honlap, helyszín)

Facebook könyvtár

Facebook gyerekkönyvtár

Facebook József Attila Művelődési Ház

Facebook Győri Szalon

Twitter

Instagram

Blog

YouTube

Repozitórium – digitális tartalmak tárolása, közzététele (honlap, helyszín)

Megjegyzés: a fejlesztés alatt álló új keresőfelület a helyszínen megtekinthető

Szűrőprogram a kiskorúak védelmére (helyszín)

4.6. Infrastruktúra-, épületüzemeltetés és fenntartás

Az akadálymentesítésre tett intézkedés dokumentumai (helyszín)

5. Folyamatok

5.1. Folyamatok működtetése összhangban a könyvtár céljaival

Folyamatleltár (honlap)

Folyamatleírások (helyszín)

Kockázatelemzések (helyszín)

5.2. Felhasználó centrikus könyvtári szolgáltatások

Használói igényfelmérések (helyszín)

Könyvtári szabályzatok, útmutatók, egyéb információk (honlap, helyszín)

Könyvtárhasználati szabályzat

Internethasználati szabályzat

Könyvtárismertető

Katalógushasználati segédlet

Katalógushasználati segédlet gyerekeknek

A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer tájékoztató füzete

A Győri Szalon online kulturális magazin tájékoztató füzete

A könyvtár helyismereti gyűjteményének története

Érdekességek Győr-Moson-Sopron megye helytörténetéből 

Érdekességek Győr-Moson-Sopron megye helytörténetéből 2.

Győr-Moson-Sopron megyei személyek

Kutatási segédletek 1. : Falumonográfiák Győr-Moson-Sopron megyében

Kutatási segédletek 2. : Győr-Moson-Sopron megye irodalma

Kutatási segédletek 3. : Válogatott bibliográfia a Győr-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásához felhasználható fontosabb időszaki kiadványokról 

Panaszkezelési szabályzat (honlap)

A PDCA ciklus érvényesülését bizonyító dokumentumok (helyszín)

Az innovációs folyamatokat (folyamatjavító intézkedések, források, kockázati tényezők) bemutató dokumentumok (helyszín)

5.3. A könyvtár és partnerei folyamatainak összehangolása

Partneri elégedettség mérés eredményei (helyszín)

6. Ügyfélközpontú eredmények

6.1. A könyvtárhasználók véleménye

Használói elégedettségi vizsgálatok (honlap)

Használói elégedettségmérés 2015

Használói elégedettségmérés 2017

Innováció és elégedettségmérés

KSZR-vizsgálat 2015

KSZR-vizsgálat 2016

Online szolgáltatások elégedettségmérése

        Rendezvényelégedettség

6.2. A könyvtár működési mutatói alapján való értékelés

Teljesítményértékelések, teljesítménymutatók (helyszín)

Panaszkezelési szabályzat (honlap)

Bechmarking-elemzések (helyszín)

7. Munkatársakkal kapcsolatos eredmények

7.1. A munkatársak elégedettsége és motiváltsága az értékelések alapján

Szervezeti kultúra felmérés eredményei lásd A dolgozói elégedettségmérés eredményei (helyszín)

Anyagi és erkölcsi elismerés eljárás rendje (helyszín) lásd Emberi erőforrás stratégiai terv (helyszín)

7.2. A munkatársak elégedettsége és motiváltsága a szervezet működéséhez kapcsolódó mérések alapján

Teljesítménnyel kapcsolatos mutatók (helyszín)

Intézményen belüli mobilitás, rotáció bemutatása (helyszín) lásd Emberi erőforrás stratégiai terv (helyszín)

Motivációkkal és közreműködéssel kapcsolatos eredmények (helyszín) lásd Emberi erőforrás stratégiai terv (helyszín)

A könyvtáron belüli konfliktusok kezelésének bemutatása (helyszín) lásd Emberi erőforrás stratégiai terv (helyszín)

8. A társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos eredmények

8.1. A közösség véleménye a könyvtárról, annak társadalmi hatásairól

Médiaszereplések listája (honlap)

Médiaszereplések 2015

Médiaszereplések 2016

Médiaszereplések 2017

Esélyegyenlőségi terv (honlap)

A helyi társadalom véleményének megismerését szolgáló vizsgálatok (honlap) 

9. Kulcsfontosságú eredmények

9.1. A szolgáltatásokhoz kapcsolható eredménymutatók

Teljesítményértékelések, teljesítménymutatók. (helyszín)

9.2. A könyvtár szervezeti működésének eredményességi mutatói

Pénzügyi és munkaügyi ellenőrzések (helyszín)

Partneri szerződések, megállapodások (helyszín)

Közösségi rendezvények, csapatépítések, stb (helyszín)