Zalka László, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. május 4., 18:55-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Jobaháza, 1862. május 25. – Győr, 1937. július 27.: római katolikus pap, könyvtáros. Szülők: Z. Ignác, Zalka Terézia. Teológiai tanulmányait Bécsben…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Jobaháza, 1862. május 25. – Győr, 1937. július 27.: római katolikus pap, könyvtáros.

Szülők: Z. Ignác, Zalka Terézia.

Teológiai tanulmányait Bécsben végezte. Segédlelkészi feladatok után 1887-ben a Győri Püspöki Papnevelő Intézetben lett tanulmányi felügyelő, 1894-ben főiskolai tanár, 1910-ben egyházmegyei főtanfelügyelő, 1911-ben püspöki irodaigazgató és kanonok. A katolikus iskolaigazgatás számára kézikönyveket, a plébániák számára vagyonkezelési szabályzatot készített, összeállította a püspöki könyvtár címjegyzékét. Kezdeményezte az orsolyita nőipari iskola létesítését, sokrétű társadalmi tevékenységet folytatott.

(G. F.)

Művei

  • A győri püspöki papnevelő-intézet könyvtárának címjegyzéke. Győr, 1893.
  • De censuris ecclesiae in genere et de excommunicatione in specie... H. n., é. n.

Felhasznált irodalom

Magyar Könyvszemle 1892/93. – SZINNYEI – FEJEK p. 60. – GYSZT p. 494.

Szakirodalmi rövidítések