Wymes, Francesco, br.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 30., 06:35-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Brescia, 1623 k. – ?, 1682 u.: hadmérnök. Skót-olasz származású hadmérnök, a győri vár 17. századi átépítésének irányítója. Nem volt még húszé…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Brescia, 1623 k. – ?, 1682 u.: hadmérnök.

Skót-olasz származású hadmérnök, a győri vár 17. századi átépítésének irányítója. Nem volt még húszéves, amikor apja mellett katonai szolgálatba lépett, majd Párizsban a hadmérnöki akadémián tanult. Az 1650-es évek végén jött Bécsbe, 1660-ban hadmérnökként Győrbe osztották be. Érsekújvár 1663-ban történt török megszállását követően a haditanács utasítására kidolgozta az erődváros védelmi rendszerének korszerűsítésére vonatkozó terveket, amely a várfalak előtt húzódó, mélyen tagolt árok-és sáncrendszer megteremtését jelentette. Ennek során a Fehérvári kapu előtt igénybe vették a lakosság kertjeit, kisebb házait. Irányítója volt a dunai árvizek elleni védekezésnek. Az 1663–1671 között végzett építési munkák során szerzett érdemeit a Fehérvári kapun emléktáblán örökítették meg. 1666-tól ő lett a komáromi vár mérnöke is, amit 1674-ben tábornoki kinevezésével egy időben a bécsi mérnöki állással cserélt fel. A hetvenes években több ízben a Rajna menti nyugati fronton, Prágában és Tirolban teljesített szolgálatot. 1679-ben grófi címet kapott, 1681-ben a magyar országgyűlés honosította. 1681-ben altábornagyi rangban elbocsátották a szolgálatból.

(Ge. L.)

Felhasznált irodalom

Pfannl Jenő: Gróf Wymes Ferenc. A győri vár újraépítője. Győr, 1933. – EEGYK p. 37.

Szakirodalmi rövidítések