Winterl Antal

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 30., 07:03-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győrsziget, 1814. október 21. – Győr, 1886. január 22.: római katolikus pap. Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben végezte. 1847-…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győrsziget, 1814. október 21. – Győr, 1886. január 22.: római katolikus pap.

Teológiai tanulmányait a bécsi Pazmaneum Papnevelő Intézetben végezte. 1847-ben győrszigeti, 1851-ben tatai plébános, 1864-től kanonok és győri városplébános, 1873-tól nagyprépost. Hosszú időn át elnöke a legényegyletnek, a Szent László Társulat helyi csoportjának, a Szent Erzsébet Egyletnek, az oltáregyletnek. 1872-ben megalapította Nádorvárosban a leányárvaházat, ez később elemi és polgári iskolával bővült az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend vezetésével.

A győri köztemetőben nyugszik.

(G. F.)

Művei

  • A Győri K. Árvaleányház kimutatása. Győr, 1879.

Felhasznált irodalom

GYK 1873. márc. 27. p. 115., 1876. júl. 23. p. 2. – Mohl Adolf: Győr egyházmegyei jeles papok. Győr, 1933. – GYSZT p. 481. – GYH 1938. nov. 6.

Szakirodalmi rövidítések