Wagner Mihály

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

Selegd, 1877. október 3. – Győr, 1958. január 14.: római katolikus pap.

Szülők: W. Mihály, Mannhardt Mária.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán tanult. 1902-ben szentelték pappá, 1902–1909-ig káplán, 1909–1921-ig Győrött nagyszemináriumi lelki igazgató. Az első világháború idején kórházi lelkész. Később Csornán plébános. 1937-től a győri székesegyház kanonoka, 1940-től címzetes mórichidai prépost. 1911-től 1922-ig szerkesztette Győrben az Eucharisztikus Értesítőt. 1938 januárjától a Győregyházmegyei Alap Nyomda igazgatója. Káptalani helynökként 1946. április 6. és 1946. június 2. között a győri egyházmegye vezetője. 1949-ben apostoli protonotárius kanonokká nevezték ki. Utolsó lakhely: Káptalandomb 3.

A győri székesegyház kriptájában nyugszik.

(B. Z.)

Felhasznált irodalom

KMKA – UE 1958. jan. 26. p. 2. – EUM – HA Győr 35/1958. – GYISB p. 476–477.

Szakirodalmi rövidítések