Vogler, Michael

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, – Győr, 1786 u.: asztalos.

Tiroli származású. Az 1740-es évek elejétől győri polgár. 1740 körül részt vett a jezsuita templom főoltárának kivitelezésében. 1764-ben elkészítette a kamillánus templom főoltárát. 1772-ben ugyanott copf szószéket faragott, majd 1786-ban négy mellékoltárt és szószéket készített. Feltehetőleg Nyugat-Dunántúlon tevékenykedett.

(N. M. J.)

Felhasznált irodalom

Aggházy Mária: A barokk szobrászat Magyarországon. Bp., 1959. p. 294.

Szakirodalmi rövidítések