Velsz (Welss, Welsz) Aladár, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 28., 05:34-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Nemesócsa, 1893. augusztus 5. – Győr, 1976. február 20.: ügyvéd, polgármester. Szülők: Velsz Ödön, Török Mária. Felesége: Fekete Dorottya. A Pannonh…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Nemesócsa, 1893. augusztus 5. – Győr, 1976. február 20.: ügyvéd, polgármester.

Szülők: Velsz Ödön, Török Mária. Felesége: Fekete Dorottya.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumát 1911-ben fejezte be, a budapesti Kir. Magyar Tudományegyetemen 1914-ben a jog-és államtudományok doktorává avatták. Az első világháborúban a 26. cs. és kir. gyalogezred kötelékében az orosz frontra került, 1915-ben fogságba esett, ahonnan 1918-ban megszökött. Győr vármegyénél 1918-ban közigazgatási gyakornok, 1919. február végén tiszteletbeli főszolgabíró. Darányi Kálmán főispán 1920. október 1-jétől titkárrá nevezte ki. A városhoz 1922-ben került mint aljegyző. Budapesten 1921-ben ügyvédi és bírói szakvizsgát tett. Győr törvényhatósága 1922-ben másod-, 1928-ban első osztályú aljegyzővé választotta, 1928-tól a város gazdasági hivatalának vezetője. Ugyanezen évtől városi főügyész. 1936. március 28-án indult a polgármester-választáson, de alulmaradt Späth Gyulával szemben. Nem sokkal ezután a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank helyi kirendeltségének igazgatója, és a MÁVDAC elnöke lett. A polgármesteri teendők ellátásával bízták meg 1945. április 1-jén. Két hónapig töltötte be ezt a tisztet. 1951-től a Győri Ügyvédi Kamara titkára, 1955-től elnöke. 1957-ben ellenforradalmi összeesküvés vádjával letartóztatták, és a „győri ügyvédper” egyik vádlottjaként 3 év szabadságvesztésre ítélték. 1967-től jogtanácsosként működött. A rendszerváltozás után rehabilitálták. Utolsó lakhely: Lenin út 69.

A győri köztemető XVIII. parcellájában nyugszik.

(B.J.– H.S.D.)

Felhasznált irodalom

GYH 1919. febr. 27. p. 3. – FEJEK p. 89. – KMKA II. p. 1155. – GYSME 1956F., Bp., 1991. p. 61–63. – Bana József: Győr polgármesterei = GYTKN p. 77–95. – C 1941 p. 124. – HA Győr 243/1976. – IT 6684/928, 1172/935. – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések