Vajda (Vayda) Emil, soósmezői dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 23., 07:54-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Nagyszeben, 1858. január 18. – Győr, 1916. október 8.: zeneszerző, tanár. Felesége: reichenfeldi Reicher Gabriella. Gyermekeik: Irma, Ibolya, Adél, Ella, Lil…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Nagyszeben, 1858. január 18. – Győr, 1916. október 8.: zeneszerző, tanár.

Felesége: reichenfeldi Reicher Gabriella. Gyermekeik: Irma, Ibolya, Adél, Ella, Lili.

1876-ban érettségizett Kolozsvárott a piarista főgimnáziumban. A kolozsvári Magyar Kir. Ferenc József Tudományegyetemen 1878-ban közép-iskolai tanári oklevelet szerzett. A gimnáziumban zenekart szervezett, majd mint egyetemi hallgató a kolozsvári egyetemi zenekart alapította meg. 1880-ban a kolozsvári unitárius kollégiumba, 1882-ben Székelyudvarhelyre nevezték ki a Magyar Kir. Állami. Főreáliskolába helyettes, 1884-ben rendes tanárnak. 1888-ban megszerezte a tornatanítói oklevelet. 1897-ben helyeztette magát a Győri Magyar Kir. Állami Főreáliskolába, ahol haláláig tanított. Magyar nyelv és irodalom-, ének-zene és tornatanár volt. A győri labdarúgás meghonosítója. Még ebben az évben megalakította az intézet zenekarát. 1899-ben az önképzőkör tanárelnöke lett. A Győri Ének- és Zeneegyletnek 1898-ban tiszteletbeli, 1899-ben rendes karnagya. Az Angyal, Vajda, Kontor triumvirátus negyedszázadon át Dunántúlt a magyar dal és zenei élet egyik központjává tette. 1901 júniusában kiadták a Magyar Lant c. ének- és zene-közlönyt, majd ugyanezen cím alatt zenei füzeteket jelentettek meg, amelyek részben saját műveiket, részben az akkori zeneszerzők műveit tartalmazták. Még ebben az évben a zeneegylet igazgatójává választották. Tagja volt az országos Ének- és Zeneoktatási Tanácsnak. Több könyvet írt, amelyek közül a legsikerültebbek: Kossuth Lajos élet és jellemrajza c. műve, vagy A komáromi hős, A szabadságharc vértanúi és A hegedű története. A Philantropia szabadkőműves-páholy tagjaként is tevékenykedett. Utolsó lakhely: Megyeház u. 25.

A győri köztemető III. parcellájában nyugszik.

(B. J.)

MűveiT ismerteti

MNBK, UMIL.

Felhasznált irodalom

DH 1916. okt. 16. p. 1. – MVV p. 207. – MÉL –Grábics Frigyesné–Grábics Éva: Régi győri pedagógusok. Vajda Emil. (1858–1916). = Hogyan? 1982/2. p. 21–25. – MIL – BGKSZ p. 72. – A Győri Ének- és Zeneegylet iratai = Győr Város Levéltára. – ifj. Jandek Gusztáv: „Megemlékezés Vajda Emil dr.-ról” (kézirat). – TNY 2003.

Szakirodalmi rövidítések