Várady Lipót Árpád

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 27., 09:45-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Temesvár, 1865. június 18. – Kalocsa, 1923. február 23.: római katolikus püspök. Tanulmányait a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Kará…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Temesvár, 1865. június 18. – Kalocsa, 1923. február 23.: római katolikus püspök.

Tanulmányait a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karán és 1886-tól a bécsi Augustineumban végezte. 1888. augusztus 16-án szentelték pappá. Tanulmányi felügyelő a temesvári papneveldében 1888–90-ben, a teo-lógia doktora 1890-től. Püspöki szertartó 1890–91-ben, püspöki titkár, pápai kamarás 1895-ben. Vallás- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos 1897–1911-ben. Cikádori címzetes apát 1898-tól, a csanádi székeskáptalan kanonokja 1899-től, szebenikói választott püspök 1902-ben. Megkapta a Ferenc József-rend középkeresztjét csillaggal 1906-ban. 1911. március 8-ától győri püspök. 1914 májusától kalocsai érsek.

(Ki. T.)

Műveit ismerteti

MÉL, SZINNYEI.

Felhasznált irodalom

PNL – Magyar Könyvészet 1904., 1906., 1908. – SZINNYEI – Eucharisztikus Értesítő 1923. p. 58–63., p. 67. – SDJ

Szakirodalmi rövidítések