Ujlaki Géza

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

?, 1883 e. – ?, 1937 u.: tanító.

A Győri Kir. Kat. Tanítóképző Intézetben 1883-ban kapott tanítói oklevelet. Az I. sz. Polgári Fiúiskola tanítója és 1906-tól az elemi iskolák igazgatója. A Győrvidéki Tanító Egylet egyik vezetője, 1899–1903 és 1905–1913 között az egyesület lapját, a Tanügyi Értesítőt szerkesztette. A tanítóegylet választmányi tagja 1921-től. A győri Kisfaludy Irodalmi Kör alapító tagja és örökös főtitkára. A Győri Hírlap felelős szerkesztője 1928–1931 között és a Dunántúli Tanítók Lapja társszerkesztője 1926-tól 1940-ig.

(M. I.)

Művei

  • Tanító a társadalomban. Győr, 1891.
  • Daloskönyv népiskolák számára. Győr, 1892.
  • Köszöntőkönyv új évre, névnapra, születésnapra és ünnepi alkalmakra. Győr, 1907.
  • A Kisfaludy Irodalmi Kör első évkönyve, 1908–1927. Győr, 1927.

Felhasznált irodalom

Vadnay József: Magyar tanférfiak és tanítónők ezredéves albuma. Békéscsaba, 1896. p. XXI/A. – EEGYK p. 44. – GYISB p. 246., 311., 762.

Szakirodalmi rövidítések