Torkos Justus János, dr.

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 21., 08:36-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Győr, 1699. december 17. – Pozsony, 1770. április 7.: orvos, kémikus. Szülők: T. András, Peecz Katalin Zsófia. 1711-től a besztercebányai gimnáziumban,…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Győr, 1699. december 17. – Pozsony, 1770. április 7.: orvos, kémikus.

Szülők: T. András, Peecz Katalin Zsófia.

1711-től a besztercebányai gimnáziumban, 1714-től Pozsonyban tanult. 1715-től három évig a hallei egyetem hallgatója, majd Besztercebányán gyógyszerészetet tanult. 1720-tól Halléban bölcseletet és orvostudományt hallgatott, 1724-ben orvosdoktori oklevelet szerzett. Pozsonyban és Győrött folytatott orvosi gyakorlatot. Katonaorvosi szolgálata után, 1726-ban Komárom vármegye, 1727-ben Győr vármegye tisztiorvosa. 1731-től gr. Pálffy Miklós nádor háziorvosa, 1740-től Pozsony város főorvosa. A hazai gyógyvizek elemzése és ismertetése terén úttörő munkát végzett, főleg a Duna-víz orvosi hasznaivalfoglalkozott. Ő állította össze az első hazai gyógyszerész-árszabványt is, ez országos érvényű lett, s a saját költségén adta ki. Ebben előírta a szülészeti beavatkozások és műtétek díjazását is, ezzel a bábaügy első hazai rendezőjévé vált. Kilenc munkája maradt ránk kéziratban.

(T. G.)

Művei

MÉL, SZINNYEI, UMIL.

Felhasznált irodalom

SZINNYEI – MÉL – Orvosi lexikon 4. köt. Bp., 1973. p. 643–644. – UMIL – Magyary-Kossa Gyula: Magyar orvosi emlékek. 4–5. köt. Bp., 1995. p. 131., 133–135., 161.

Szakirodalmi rövidítések