Tandallo (Győri) János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből

? – ?, 1530): római katolikus pap.

Valószínűleg Győrött megtelepedett olasz család sarja. 1497-ben jutott be a győri káptalanba. Mesterkanonok 1497– 1503-ban, rábaközi főesperes 1503–1508-ban, káptalani dékán 1507–1508-ban, székesegyházi főesperes 1508–1520-ban. 1519-ben bencés novícius, később tihanyi apát. Ferdinánd király 1529-ben hűtlenség címén a tihanyi apátságot megüresedettnek nyilvánította, mivel Tandallo Szapolyai János királyhoz csatlakozott. Ennek ellenére János király pártfogása mellett halála napjáig bírta az apátságot.

(Ki. T.)

Felhasznált irodalom

GYSZT p. 334.

Szakirodalmi rövidítések