„Török István” változatai közötti eltérés

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
(Új oldal, tartalma: „Sárvár, 1930. november 12. – Győr, 1958. december 2.: vasesztergályos. Szülők: T. János, Horváth Teréz. Az általános iskola után a helyi cukorgyárban…”)
 
 
3. sor: 3. sor:
 
Szülők: T. János, Horváth Teréz.  
 
Szülők: T. János, Horváth Teréz.  
  
Az általános iskola után a helyi cukorgyárban kezdett dolgozni. 1949–51 között vasesztergályos tanfolyamot végzett. Behívták katonának, jelentkezett a Kossuth Tüzértiszti Iskolára. 1953 októberében alhadnagyként szerelték le. A győri Magyar Vagon- és Gépgyárban helyezkedett el. Tagja volt a DISZ-nek, főtitkára a győri Kinizsi sportkörnek. 1956. október 25-én csatlakozott a győri tüntetéshez. Másnap az ő javaslatára vonultak a Rákóczi-laktanyához, hogy csatlakozásra bírják a katonákat. Beválasztották a parancsnokkal tárgyaló küldöttségbe. A BM Főosztályán is ő képviselte a felkelőket. Az átállt rendőrség tagja lett, alhadnagyi rangban. Október 29-én részt vett a vagongyár gyűlésén, megaka-dályozta, hogy bántalmazzák azokat, aki¬ket az előző rendszer vétkeseinek tartot¬tak. November 4¬én illegalitásba vonult, röpcédulákat másolt és terjesztett. Novem¬ber 18¬án Ausztriába, onnan az USA¬ba menekült. 1957 októberében a magyar ha¬tóságok segítségével tért vissza Magyaror¬szágra, ahol azonnal letartóztatták. A Győ¬ri Megyei Bíróság halálos ítéletét a Leg-felsőbb Bíróság helybenhagyta, és kivé¬gezték. Utolsó lakhely: Sárvár, Óvár u. 7. Győrött utcanév és emléktábla őrzi em¬lékét. (Bo. J.) MÉL – 1956 1. köt. p. 120., 124., 3. köt. p. 141., 142., 257. – GY1956 p. 14–17., 21–24., 35., 36., 39., 44., 136., 526., 529., 545., 550. – EEGYK p. 334.
+
Az általános iskola után a helyi cukorgyárban kezdett dolgozni. 1949–51 között vasesztergályos tanfolyamot végzett. Behívták katonának, jelentkezett a Kossuth Tüzértiszti Iskolára. 1953 októberében alhadnagyként szerelték le. A győri Magyar Vagon- és Gépgyárban helyezkedett el. Tagja volt a DISZ-nek, főtitkára a győri Kinizsi sportkörnek. 1956. október 25-én csatlakozott a győri tüntetéshez. Másnap az ő javaslatára vonultak a Rákóczi-laktanyához, hogy csatlakozásra bírják a katonákat. Beválasztották a parancsnokkal tárgyaló küldöttségbe. A BM Főosztályán is ő képviselte a felkelőket. Az átállt rendőrség tagja lett, alhadnagyi rangban. Október 29-én részt vett a vagongyár gyűlésén, megakadályozta, hogy bántalmazzák azokat, akiket az előző rendszer vétkeseinek tartottak. November 4-én illegalitásba vonult, röpcédulákat másolt és terjesztett. November 18-án Ausztriába, onnan az USA-ba menekült. 1957 októberében a magyar hatóságok segítségével tért vissza Magyarországra, ahol azonnal letartóztatták. A Győri Megyei Bíróság halálos ítéletét a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta, és kivégezték. Utolsó lakhely: Sárvár, Óvár u. 7. Győrött utcanév és emléktábla őrzi emlékét.  
 +
 
 +
''(Bo. J.)''
 +
 
 +
== Felhasznált irodalom ==
 +
 
 +
MÉL – 1956 1. köt. p. 120., 124., 3. köt. p. 141., 142., 257. – GY1956 p. 14–17., 21–24., 35., 36., 39., 44., 136., 526., 529., 545., 550. – EEGYK p. 334.
 +
 
 +
[[Szakirodalmi rövidítések]]

A lap jelenlegi, 2020. április 21., 14:44-kori változata

Sárvár, 1930. november 12. – Győr, 1958. december 2.: vasesztergályos.

Szülők: T. János, Horváth Teréz.

Az általános iskola után a helyi cukorgyárban kezdett dolgozni. 1949–51 között vasesztergályos tanfolyamot végzett. Behívták katonának, jelentkezett a Kossuth Tüzértiszti Iskolára. 1953 októberében alhadnagyként szerelték le. A győri Magyar Vagon- és Gépgyárban helyezkedett el. Tagja volt a DISZ-nek, főtitkára a győri Kinizsi sportkörnek. 1956. október 25-én csatlakozott a győri tüntetéshez. Másnap az ő javaslatára vonultak a Rákóczi-laktanyához, hogy csatlakozásra bírják a katonákat. Beválasztották a parancsnokkal tárgyaló küldöttségbe. A BM Főosztályán is ő képviselte a felkelőket. Az átállt rendőrség tagja lett, alhadnagyi rangban. Október 29-én részt vett a vagongyár gyűlésén, megakadályozta, hogy bántalmazzák azokat, akiket az előző rendszer vétkeseinek tartottak. November 4-én illegalitásba vonult, röpcédulákat másolt és terjesztett. November 18-án Ausztriába, onnan az USA-ba menekült. 1957 októberében a magyar hatóságok segítségével tért vissza Magyarországra, ahol azonnal letartóztatták. A Győri Megyei Bíróság halálos ítéletét a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta, és kivégezték. Utolsó lakhely: Sárvár, Óvár u. 7. Győrött utcanév és emléktábla őrzi emlékét.

(Bo. J.)

Felhasznált irodalom

MÉL – 1956 1. köt. p. 120., 124., 3. köt. p. 141., 142., 257. – GY1956 p. 14–17., 21–24., 35., 36., 39., 44., 136., 526., 529., 545., 550. – EEGYK p. 334.

Szakirodalmi rövidítések