Tóth-Sipkovits János

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 21., 13:20-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Szakony, 1673 – Tét, 1746. január 27.: evangélikus szuperintendens. Sopronban, majd a besztercebányai ág. hitvallású ev. gimnáziumban tanult. 1702 körül L…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Szakony, 1673 – Tét, 1746. január 27.: evangélikus szuperintendens.

Sopronban, majd a besztercebányai ág. hitvallású ev. gimnáziumban tanult. 1702 körül Lipcse és Halle egyetemein gyarapította ismereteit. 1702–1707 között nevelő volt. 1707. augusztus 3-án ordinálta Lipcsében Carpzow Ábrahám Benedek püspök. 1707-től rektor és diakónus Győrött. 1709– 1714 között Pápán lelkész. Gr. Esterházy Ferenc spanyol zsoldosai a házára törtek, családjával együtt elűzték, felprédálták vagyonát. Téten szolgált 1714–1746 között. 1710–1737 között konszeniora, 1737–1742 között pedig szeniora lett a győri egyházmegyének. 1736-ban III. Károly rendelete alapján újjászervezték az evangélikus egyházkerületeket, s ennek kapcsán püspökké jelölték. A választáson Serpilius Sámuel után a legtöbb szavazatot kapta, s mivel Serpilius nem fogadhatta el a püspökséget, 1742-ben ő vállalta e tisztet. A híres kuruc kapitány Telekesi Török István és felesége fölött 1723-ban, ill. 1733-ban elmondott két gyászbeszéde jelent meg nyomtatásban.

(M. S.)

Felhasznált irodalom

Payr Sándor: Fábri Gergely dunántúli evangélikus püspök... Bp., 1894. p. 22. – Payr Sándor: Magyar pietisták a XVIII. században. Bp., 1898. 17. – SZINNYEI – EE p. 299–300., 303., 337. Harangszó 1923. p. 18. – Görög Ernő: A Veszprémi evangélikus egyházmegye története. Pápa, 1926. p. 23., 58–59. – Payr Sándor: Gyurátz Ferenc életrajza. Sopron, 1931. p. 111. – MPETL 232., 655.

Szakirodalmi rövidítések