Szodtfridt József

A Győri Életrajzi Lexikon wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Krisztina (vitalap | szerkesztései) 2020. április 15., 13:00-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Csongrádpuszta, 1860. március 19. – ?, 1939. március 1.: főispán. A középiskolát a bencéseknél végezte, jogi képzettséget a Győri Királyi Jogakadémi…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Csongrádpuszta, 1860. március 19. – ?, 1939. március 1.: főispán.

A középiskolát a bencéseknél végezte, jogi képzettséget a Győri Királyi Jogakadémián szerzett 1882-ben. Ezt követően Győrött telepedett le. Tb. aljegyző, 1883. április 1-jétől közigazgatási gyakornok, október 1-jétől árvaszéki jegyző, 1886-tól közigazgatási aljegyző, 1888-tól árvaszéki ülnök. 1890. október 1-jétől főszolgabíró. 1910-től a Nemzeti Munkapárt Győr városi vezetőségi tagja. 1912 novemberétől a vármegye és a város főispánja. 1917 után visszavonult a politikától. Győrből az Ikrény-Dózsamajorban lévő gazdaságába költözött, és annak irányításával foglalkozott.

(L. S.)

Felhasznált irodalom

MOK p. 6. – SZIKLAY p. 158. – GYVM p. 92., 101., 170., 171., 181., 185., 197., 200., 225., 227. – Főispáni iratok 514/1915., 30/1916. – GYSZKVKJ 1913. jan. 9. p. 31., márc. 31. p. 148–149., szept. 11. p. 310., 1913. okt. 23. p. 403., 1917. júl. 19. p. 207. – A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai IV/B.k. p. 179., IV/B.k. p. 333–334.


Szakirodalmi rövidítések